Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Sverige befinner sig i en allvarlig elkris på grund av den rödgröna energipolitiken. Kommuner går miste om företagsetableringar. Bara Uddevalla kommun uppger att de gått miste om 1500 jobb de senaste åren på grund av elkrisen. Samtidigt skenar elpriserna vilket slår stenhårt mot både företag och hushåll. I vinter riskerar elpriserna att tredubblas! Nu behövs en ny energipolitik och ny kärnkraft men också akuta åtgärder:

🔌 Mer kraftvärme. Moderaterna vill bl.a. ta bort kraftvärmeskatten och att låta Svenska Kraftnät sätta tillgänglig kraftvärme i beredsskap. Så skapare vi tryggare elförsörjning i vinter. 

🔌 Förstärkt grönt skatteavdrag. Moderaterna vill göra det mer lönsamt att investera i energieffektivisering liksom göra avdraget för solceller mer generöst.  

🔌 Tillfälligt högkostnadsskydd för privata elkunder vintern 2022/23. Moderaterna vill göra som i Norge och införa ett högkostnadsskydd. Överstiger månadspriset en viss nivå kommer staten ska staten stå för en majoritet av den överskjutande kostnaden. 

Moderaterna är ditt skydd mot skenande elpriser och din röst för en ny energipolitik. Nu får vi ordning på elkrisen.

Sverige befinner sig i en allvarlig elkris på grund av den rödgröna energipolitiken. Kommuner går miste om företagsetableringar. Bara Uddevalla kommun uppger att de gått miste om 1500 jobb de senaste åren på grund av elkrisen. Samtidigt skenar elpriserna vilket slår stenhårt mot både företag och hushåll. I vinter riskerar elpriserna att tredubblas! Nu behövs en ny energipolitik och ny kärnkraft men också akuta åtgärder:

🔌 Mer kraftvärme. Moderaterna vill bl.a. ta bort kraftvärmeskatten och att låta Svenska Kraftnät sätta tillgänglig kraftvärme i beredsskap. Så skapare vi tryggare elförsörjning i vinter.

🔌 Förstärkt grönt skatteavdrag. Moderaterna vill göra det mer lönsamt att investera i energieffektivisering liksom göra avdraget för solceller mer generöst.

🔌 Tillfälligt högkostnadsskydd för privata elkunder vintern 2022/23. Moderaterna vill göra som i Norge och införa ett högkostnadsskydd. Överstiger månadspriset en viss nivå kommer staten ska staten stå för en majoritet av den överskjutande kostnaden.

Moderaterna är ditt skydd mot skenande elpriser och din röst för en ny energipolitik. Nu får vi ordning på elkrisen.
... Visa merVisa mindre

4 dagar sedan

Kommentera på Facebook

Nu har ju moderaterna varit med om att skapa elmarknaden och avreglera den. Så exakt hur har ni tänkt att ändra det? Annat än att staten ska betala räkningarna, samtidigt som ni vill sänka statens inkomster.

Kärnkraft är ett genialiskt sätt att koka vatten och driva turbiner. Problemen är emellertid flera: uranbrytningen, säkerheten och kostnaden. Kostnaden gör att elen också blir dyr för konsumenterna. Frankrike är det land i Europa som har flest kärnkraftverk, 56 stycken. Det är också det land i Europa som har absolut högst elpriser. För att inte nämna tiden det tar att få den i drift. Jag kommer med all sannolikhet inte att få se det under min livstid.

Kommer högkostnadsskyddet vara baserat på inkomst? Känns konstigt att få bidrag om man har en hög inkomst.

Planerar ni att införa planekonomi?

Saxat från Regeringens proposition 1991/92:133: "Målet är att genom ökad konkurrens nå ett än mer rationellt utnyttjande av resurserna och att tillförsäkra kunderna flexibla levereransvillkor till lägsta möjliga priser." För att använda ett idiom från en av författarna till propositionen: I allt väsentligt, har inget ändrats sedan avregleringen infördes. Marknaden sätter priserna och politiker, oavsett de är röda, gröna, blå eller bruna, kan inget göra åt det. Allt annat är att försöka slå BLÅ dunster i folk (ordlek avsedd). www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/om-en-elmarknad-med-konkurrens_GF03133/html

Hur tänkte ni när ni delade in Sverige i 4 elområden. Nä precis, ni tänkte väl inte som vanligt. Ge besked nu ifall ni tänker att ta bort indelningen.

Nu blir jag mer å mer övertygad om att inte rösta på er. Tyvärr tack å hej. 🥲 Ni ljuger ju mer än DT. Är tanken att jag ska stödrösta på L nu? Glöm det med. 🫣

Varför vill ni 10-dubbla fastighetsavgiften? Varför mörkar ni innan valet?

Han är tydligen svarslös. Under kjolarna på mamma.🤣

Hur tänker ni agera på kort sikt? Ett kärnkraftverk byggs inte på en dag.

👍Ⓜ️

Hur stor del i prisökningen ligger i Nord Pools konstruktion?

Hur funkar alla era satsningar med alla era skattesänkningar? Vart ska pengarna komma ifrån?

Käckare hade det väl varit att inte avreglera elmarknaden från början....

Varför tror du inte på marknadskrafterna

View more comments

Om 38 dagar är det val. Då har Du chansen att rösta för maktskifte. Ulf Kristersson och Moderaterna vill leda en regering som tar i tu med Sveriges allvarliga problem. Med en återupprättad arbetslinje, fler poliser, skärpta straff och mer kärnkraft kan vi få ordning på Sverige. #valfokus #moderaterna

Om 38 dagar är det val. Då har Du chansen att rösta för maktskifte. Ulf Kristersson och Moderaterna vill leda en regering som tar i tu med Sveriges allvarliga problem. Med en återupprättad arbetslinje, fler poliser, skärpta straff och mer kärnkraft kan vi få ordning på Sverige. #valfokus #moderaterna ... Visa merVisa mindre

1 vecka sedan

Kommentera på Facebook

Hoppas verkligen att ni får hålla er utanför regeringen, där behövs vuxet folk som inte ljuger så som ni gör inom det blåbruna blocket

Ulf Kristersson? Jo jag tackar.

Västra Götalandsregionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling i Västra Götaland. Nuvarande regionfullmäktige fick sin politiska sammansättning vid valet hösten 2018. En Grönblå samverkan med Moderaterna, Miljöpartiet, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna styr Västra Götalandsregionen.

Är nu halvvägs till Norrköping där @moderaterna arrangerar valkickoff med namnet valfokus. Och valfokus är det nu sannerligen varje dag fram till den 11 september. Då hoppas jag att du röstar på Moderaterna. Nu får vi ordning på Sverige! #svpol

Är nu halvvägs till Norrköping där @moderaterna arrangerar valkickoff med namnet valfokus. Och valfokus är det nu sannerligen varje dag fram till den 11 september. Då hoppas jag att du röstar på Moderaterna. Nu får vi ordning på Sverige! #svpol ... Visa merVisa mindre

1 vecka sedan

Kommentera på Facebook

Välkommen till fagra Östergötland! 😀☀️🌟

Hur skulle ett gäng lögnare kunna få ordning på Sverige???

Hoppas ni får bra dagar 💙.

Regnigt men värmande samtal när denna glada trio knackade dörr i Tanumshede i kväll. Kanske är det hos dig vi knackar på nästa gång? #moderaterna

Regnigt men värmande samtal när denna glada trio knackade dörr i Tanumshede i kväll. Kanske är det hos dig vi knackar på nästa gång? #moderaterna ... Visa merVisa mindre

2 veckor sedan
Skriver i ttela tillsammans med Ann-Sofie Alm och Cilla Gustafsson om hur vi moderater vill ge alla pensionärer mer i plånboken. Läs vår artikel 👇

Skriver i ttela tillsammans med Ann-Sofie Alm och Cilla Gustafsson om hur vi moderater vill ge alla pensionärer mer i plånboken. Läs vår artikel 👇Replik gällande Socialdemokraternas utspel om pensionerna i ttela den 13 juli. (Länk i kommentarerna)

(M)er i plånboken för Sveriges alla pensionärer

Om mindre än två månader går Sverige till val. Vi hoppas på en hård men samtidigt schyst och saklig valrörelse som tydliggör alternativen inom svensk politik.
Dessvärre verkar socialdemokraterna ha gjort smutskastning och osakliga attacker till en bärande del av sin kampanj. Ett exempel på detta är debattartikeln här i ttela (13/7) där Socialdemokraternas partisekreterare tillsammans med de tre s-märkta riksdagsledamöterna från Fyrbodal anklagar oss moderater för att vara motståndare mot höjd pension. Inget kunde vara mer fel.

Men till skillnad från S anser vi moderater att alla pensionärer förtjänar höjd pension. Vi anser också att det är viktigt att upprätthålla det så kallade respektavståndet i pensionssystemet, alltså att det ska vara en skillnad i hur hög pension man får beroende på om man arbetat eller inte. Det är inte rättvist att en undersköterska som jobbat och slitit hela livet får lika mycket i pension som den som aldrig jobbat en dag i sitt liv.

Moderaterna lade, tillsammans med SD, KD och L ett samlat förslag om hur ekonomin för Sveriges alla pensionärer kan förbättras samtidigt som principen om att det ska löna sig att arbeta värnas.
Vårt förslag innehöll tre delar.
För det första 1000 kronor mer i plånboken varje månad för de sämst ställda pensionärerna.
För det andra sänkt skatt på pension och för det tredje införandet av en särskild ”gas” i pensionssystemet som ger högre pensioner när landets ekonomi är god. Detta är de facto vad Moderaterna drivit under våren. Dessvärre valde Centerpartiet att göra gemensam sak med S, V och MP. Hade C istället valt vår sida i politiken hade alla pensionärer fått höjd pension.

Om mindre än två månader är det val i Sverige. Då kan du rösta fram en ny regering som kan få ordning på Sverige. En regering som kan ge alla Sveriges pensionärer mer pengar i plånboken, inte bara genom höjd pension utan också genom lägre drivmedelspriser. En regering som tar i tu med den elkris som den rödgröna politiken skapat och som hushåll såväl som företag nu får betala dyrt för med skenande elpriser.
Sett ur ett längre perspektiv är det enbart genom en stark arbetslinje och en politik för fler jobb som pensionerna kan bli högre och resurserna till välfärden större. Socialdemokraternas bidragslinje har lett till att Sverige har 1,3 miljoner människor i arbetsför ålder som inte kan försörja sig själva och en rekordhög långtidsarbetslöshet.
Nu behöver vi få ordning på Sverige. Det börjar med att du röstar för maktskifte den 11 september.

Johan Hultberg (M)
Ann-Sofie Alm (M)
Cecilia Gustafsson - M
... Visa merVisa mindre

3 veckor sedan

Kommentera på Facebook

Det är väldigt mycket som är direkt illa med hela den här valfläsksoppan kring pensionerna där jag hade önskat att Moderaterna hade kunnat stå utanför och som Ulf Kristersson säger vara den vuxna i rummet. Tyvärr är så inte fallet utan M likt S övertrumfar varandra i populism. Staffan Ström summerar det väldigt bra i sin debattartikel i svenskan www.svd.se/a/mrbWQL/staffan-strom-alecta-populism-hotar-ett-av-varldens-basta-system Gör om och gör rätt

Idag var det den årliga strandstädningsdagen i  Fjällbackas skärgård. Sedan 2012 finns här ett system på plats där familjer åtar sig faderskap för skärgårdens olika öar och ser till att de blir städade. Runt om i Sverige finns mänger av goda initiativ och projekt för att minska mängden marint skräp men problemet kan i grunden inte städas bort. Skräpet behöver stoppas vid källan. Det betyder konkret först och främst insatser på land. Det absoluta merparten, omkring 80 %, av skräpet som hamnar i havet kommer nämligen från land. Och här krävs internationellt samarbete. Sverige behöver driva på internationellt för att minska mängderna avfall och för att säkerställa välfungerande system för avfallsinsamling och återvinning. Majoriteten av allt skräp som flyter i land på Bohuskusten kommer med strömmar från utlandet, inte minst från Storbritannien. Det understryker vikten av att Sveriges höjer sin röst internationellt för att ta krafttag mot det marina skräpet. Men självfallet behövs också lokala insatser för att minska nedskräpningen och personligt ansvarstagande av alla och envar. 

#svpol #swgreen #hållsverigerent #marintskräp #världensvackrasteskärgård #fjällbackaImage attachment

Idag var det den årliga strandstädningsdagen i Fjällbackas skärgård. Sedan 2012 finns här ett system på plats där familjer åtar sig faderskap för skärgårdens olika öar och ser till att de blir städade. Runt om i Sverige finns mänger av goda initiativ och projekt för att minska mängden marint skräp men problemet kan i grunden inte städas bort. Skräpet behöver stoppas vid källan. Det betyder konkret först och främst insatser på land. Det absoluta merparten, omkring 80 %, av skräpet som hamnar i havet kommer nämligen från land. Och här krävs internationellt samarbete. Sverige behöver driva på internationellt för att minska mängderna avfall och för att säkerställa välfungerande system för avfallsinsamling och återvinning. Majoriteten av allt skräp som flyter i land på Bohuskusten kommer med strömmar från utlandet, inte minst från Storbritannien. Det understryker vikten av att Sveriges höjer sin röst internationellt för att ta krafttag mot det marina skräpet. Men självfallet behövs också lokala insatser för att minska nedskräpningen och personligt ansvarstagande av alla och envar.

#svpol #swgreen #hållsverigeren #marintskrä #fjällback
... Visa merVisa mindre

4 veckor sedan
Blå himmel, blått hav och blåa, glada moderater i #Hunnebostrand på #sotekanalensdag. 56 dagar kvar till valet. Full fart för valseger!

Blå himmel, blått hav och blåa, glada moderater i #hunnebostrand#sotekanalensdag. 56 dagar kvar till valet. Full fart för valseger! ... Visa merVisa mindre

4 veckor sedan
Visa fler