Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Har haft en mycket bra och omväxlande dag med två höjdpunkter. Dels uppstarten av riksdagens nätverk för beroendefrågor. Ett nätverk som jag tagit initiativ till. Jag brinner verkligen för att förbättra beroendevården och minska Sveriges skyhöga narkotikarelaterade dödlighet så att vi nu har ett nätverk på plats i riksdagen för att sprida kunskap och förhoppningsvis väcka ökat engagemang för beroendefrågorna känns verkligen bra. Vid vårt möte idag gästade Anders Printz som nyligen lämnade den s.k. samsjuklighetsutredningen till regeringen. Att skapa ett samlat huvudmannaskap för beroendevården är en stor och viktig uppgift för regeringen. 

Den andra höjdpunkten idag var kvällens middagsmöte hos @cancerfonden. Jag och Moderaterna har länge drivit på för en ny uppdaterad cancerstrategi. Cancerstrategin sjösattes av dåvarande Alliansregering 2009 och nu är det verkligen hög tid att ta fram framtidens strategi. Ett arbete som statsminister sköt startskottet för i mars då regeringen bjöd in till en stor hearing. Vid dagens middag hos Cancerfonden diskuterade vi bland annat behovet av att stärka det preventiva arbetet och göra det till en viktig del av strategin. En tredjedel av all cancer är nämligen möjlig att förebygga. 

#svpol #beroende #cancerImage attachment

Har haft en mycket bra och omväxlande dag med två höjdpunkter. Dels uppstarten av riksdagens nätverk för beroendefrågor. Ett nätverk som jag tagit initiativ till. Jag brinner verkligen för att förbättra beroendevården och minska Sveriges skyhöga narkotikarelaterade dödlighet så att vi nu har ett nätverk på plats i riksdagen för att sprida kunskap och förhoppningsvis väcka ökat engagemang för beroendefrågorna känns verkligen bra. Vid vårt möte idag gästade Anders Printz som nyligen lämnade den s.k. samsjuklighetsutredningen till regeringen. Att skapa ett samlat huvudmannaskap för beroendevården är en stor och viktig uppgift för regeringen.

Den andra höjdpunkten idag var kvällens middagsmöte hos @cancerfonden. Jag och Moderaterna har länge drivit på för en ny uppdaterad cancerstrategi. Cancerstrategin sjösattes av dåvarande Alliansregering 2009 och nu är det verkligen hög tid att ta fram framtidens strategi. Ett arbete som statsminister sköt startskottet för i mars då regeringen bjöd in till en stor hearing. Vid dagens middag hos Cancerfonden diskuterade vi bland annat behovet av att stärka det preventiva arbetet och göra det till en viktig del av strategin. En tredjedel av all cancer är nämligen möjlig att förebygga.

#svpol #beroende #cancer
... Visa merVisa mindre

1 dag sedan
Idag publicerad Socialstyrelsen en kartläggning av barn och unga placerade i heldygnsvård enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen och vård av unga (LVU). Kartläggningen har omfattat 94 000 personer och visar bland annat på stora problem med instabilitet. Kartläggningen visar att en majoritet av barn som varit placerade hade varit placerade fler än en gång, en tredjedel hade varit placerade tre gånger eller fler. Av de barn som varit långtidsplacerade, i mer än fem år, hade cirka 60 % tre eller fler placeringstillfällen. Många barn blir alltså placerade gång på gång vilket sällan är bra. Barn behöver ju stabilitet och trygghet. 

Socialstyrelsens kartläggning visar på behov av ökad stabilitet för placerade barn. Därför är det bra att den nya moderatledda regeringen med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i spetsen redan vidtagit flera åtgärder för att förbättra vården för placerade barn och för att minska bristen på familjehem. Exempelvis så gav regeringen tidigare i vår Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet till familjehem. Detta så att familjehem ska få det stöd och hjälp de behöver för att orka och klara av det krävande uppdrag som det många gånger innebär att vara familjehem. 

I vårändringsbudgeten tillförde regeringen 50 miljoner kronor och avsätter ytterligare 50 miljoner kronor för att stärka subventioner av familjehemsplaceringar. Detta i syfte att möta det ökade behovet av platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Sverige behöver helt enkelt fler familjehem. Andra åtgärder från regeringen är att:

• Tillsätta en nationell samordnare för att bland annat stärka arbetet med fler kvalitativa placeringar inom hela den sociala barn- och ungdomsvården. Uppdraget om en nationell samordnare har sin förlaga i det arbete som den förra borgerliga regeringen initierade år 2014,
• Ge Socialstyrelsen ett förstärkt uppdrag att informera om möjligheten att bli familjehem, behandlingsfamilj och jourhem i syfte att öka antalet familjehem,
• Ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla kunskapsstödet för kommunerna i deras stöd och kontakt med familjehem,
• Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får tillsammans i uppdrag att förbättra förutsättningarna för fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer.

Moderaterna är Sveriges barnrättsparti. Envist jobbar vi på för att ge alla barn i Sverige en trygg och bra uppväxt.

Idag publicerad Socialstyrelsen en kartläggning av barn och unga placerade i heldygnsvård enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen och vård av unga (LVU). Kartläggningen har omfattat 94 000 personer och visar bland annat på stora problem med instabilitet. Kartläggningen visar att en majoritet av barn som varit placerade hade varit placerade fler än en gång, en tredjedel hade varit placerade tre gånger eller fler. Av de barn som varit långtidsplacerade, i mer än fem år, hade cirka 60 % tre eller fler placeringstillfällen. Många barn blir alltså placerade gång på gång vilket sällan är bra. Barn behöver ju stabilitet och trygghet.

Socialstyrelsens kartläggning visar på behov av ökad stabilitet för placerade barn. Därför är det bra att den nya moderatledda regeringen med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall i spetsen redan vidtagit flera åtgärder för att förbättra vården för placerade barn och för att minska bristen på familjehem. Exempelvis så gav regeringen tidigare i vår Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla stödet till familjehem. Detta så att familjehem ska få det stöd och hjälp de behöver för att orka och klara av det krävande uppdrag som det många gånger innebär att vara familjehem.

I vårändringsbudgeten tillförde regeringen 50 miljoner kronor och avsätter ytterligare 50 miljoner kronor för att stärka subventioner av familjehemsplaceringar. Detta i syfte att möta det ökade behovet av platser inom den sociala barn- och ungdomsvården. Sverige behöver helt enkelt fler familjehem. Andra åtgärder från regeringen är att:

• Tillsätta en nationell samordnare för att bland annat stärka arbetet med fler kvalitativa placeringar inom hela den sociala barn- och ungdomsvården. Uppdraget om en nationell samordnare har sin förlaga i det arbete som den förra borgerliga regeringen initierade år 2014,
• Ge Socialstyrelsen ett förstärkt uppdrag att informera om möjligheten att bli familjehem, behandlingsfamilj och jourhem i syfte att öka antalet familjehem,
• Ge Socialstyrelsen i uppdrag att utveckla kunskapsstödet för kommunerna i deras stöd och kontakt med familjehem,
• Socialstyrelsen och Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) får tillsammans i uppdrag att förbättra förutsättningarna för fler placeringar i förstärkta familjehem och behandlingsfamiljer.

Moderaterna är Sveriges barnrättsparti. Envist jobbar vi på för att ge alla barn i Sverige en trygg och bra uppväxt.
... Visa merVisa mindre

3 dagar sedan

Kommentera på Facebook

Ja lycka till! Igen kommer vi in på problem där människor ska omvårdas av andra främmande människor. Kanska även andra kulturer. Det är gjort som för problem. Socialsekreterarna ska finna rätt hem och bara det i en verksamhet där bra hem söks med ljus o lyckta. Det får ju inte bli ett hem som i all välmening ställer upp för många och inte hem som som tar det för betalningen. Redan statistiken visar att det finns problem. Trots att det finns många verkligt bra hem och de nya medlemmarna snabbt kommer in i familjehemmet och blir en naturlig del. Utbildning av och med alla parter Krav, kontroll och uppföljning kanske i större utsträckning från Sos men med godkännande från familjehemmen Kostnader. Det kan bli dyrt för kommunerna. Det är dyrt redan nu. Vi ska vara medvetna om att många personer kostar 1.000.000 och mer per år och det kan drabba många komuner hårt. Men som alltid det är lättare och billigare för samhället att hjälpa en ung person än en äldre med drog och alkoholproblem.

I morgon är det mors dag och vi vill därför börja med att säga grattis till alla mammor! Sverige ses ofta som ett jämställt land men inom hälso- och sjukvården finns mycket kvar att göra.

Inom ramen för Tidöavtalet har den moderatledda regeringen tagit de första stegen mot en mer jämställd hälso- och sjukvård. För alla kvinnor.

Om detta skriver jag i ttela tillsammans med Gustaf Josefsson och Monika Beiring. Länk i kommentarerna. 

#svpol #vårdpol #jämställdhet

I morgon är det mors dag och vi vill därför börja med att säga grattis till alla mammor! Sverige ses ofta som ett jämställt land men inom hälso- och sjukvården finns mycket kvar att göra.

Inom ramen för Tidöavtalet har den moderatledda regeringen tagit de första stegen mot en mer jämställd hälso- och sjukvård. För alla kvinnor.

Om detta skriver jag i ttela tillsammans med Gustaf Josefsson och Monika Beiring. Länk i kommentarerna.

#svpol #vårdpo #jämställdh
... Visa merVisa mindre

5 dagar sedan
Startade arbetsveckan med en tur till vackra Halden idag för ett 🇳🇴🇸🇪-möte med @svinesundskommitten samt stortingskollegor från Østfold och riksdagskollegor från Fyrbodal. Vi diskuterade gemensamma möjligheter och utmaningar i form av bland annat gränshinder liksom behovet av att lära av coronapandemin för att säkra att nästa kris inte slår lika hårt mot gränsbygderna som pandemin tyvärr gjorde. 

Imorgon bitti blir det tidig revelj och avresa till Stockholm. Väl i riksdagen väntar för min del under morgondagen bland annat utskottsmöte följt av kammardebatt om regeringens proposition om sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke. Det är en viktig förändring för att ge socialtjänsten bättre möjligheter att tidigt agera. Steg för steg kommer Moderaterna och regeringen skapa förutsättningar för en socialtjänst som kan arbeta betydligt mer proaktivt och förebyggande än idag. 

#svpol #norden #socialpol #socialtjänstImage attachmentImage attachment

Startade arbetsveckan med en tur till vackra Halden idag för ett 🇳🇴🇸🇪-möte med @svinesundskommitten samt stortingskollegor från Østfold och riksdagskollegor från Fyrbodal. Vi diskuterade gemensamma möjligheter och utmaningar i form av bland annat gränshinder liksom behovet av att lära av coronapandemin för att säkra att nästa kris inte slår lika hårt mot gränsbygderna som pandemin tyvärr gjorde.

Imorgon bitti blir det tidig revelj och avresa till Stockholm. Väl i riksdagen väntar för min del under morgondagen bland annat utskottsmöte följt av kammardebatt om regeringens proposition om sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke. Det är en viktig förändring för att ge socialtjänsten bättre möjligheter att tidigt agera. Steg för steg kommer Moderaterna och regeringen skapa förutsättningar för en socialtjänst som kan arbeta betydligt mer proaktivt och förebyggande än idag.

#svpol #norden #socialpol #socialtjäns
... Visa merVisa mindre

1 vecka sedan
I förmiddags besökte jag @sturehof och sedan, tillsammans med @denniswedin, @stockholmbrewingco.

Under besöken diskuterade vi behovet av bättre förutsättningar för besöksnäringen och Sveriges allt fler dryckesproducenter. Byråkratin och regelkrånglet måste minska vilket jag och Moderaterna jobbar hårt för. Gårdsförsäljning behöver införas och det förlegade motkravet för att få serveringstillstånd slopas. Apropå gårdsförsäljning är jag nu på väg till Gävle för att ikväll debattera just den frågan i Sverige Möts (SVT1 & SVT Play kl. 20:00).

 #besöksnäring #gårdsförsäljning #svpolImage attachmentImage attachment+2Image attachment

I förmiddags besökte jag @sturehof och sedan, tillsammans med @denniswedin, @stockholmbrewingco.

Under besöken diskuterade vi behovet av bättre förutsättningar för besöksnäringen och Sveriges allt fler dryckesproducenter. Byråkratin och regelkrånglet måste minska vilket jag och Moderaterna jobbar hårt för. Gårdsförsäljning behöver införas och det förlegade motkravet för att få serveringstillstånd slopas. Apropå gårdsförsäljning är jag nu på väg till Gävle för att ikväll debattera just den frågan i Sverige Möts (SVT1 & SVT Play kl. 20:00).

#besöksnäring #gårdsförsäljning #svpol
... Visa merVisa mindre

3 veckor sedan

Kommentera på Facebook

Johan! Det är beundransvärt att du tar upp dessa frågor. Men likt hela diskussionen om GF just nu så känns det beklämmande att politiker tror att ni räddar en hel näring genom gårdsförsäljning, det gör ni inte. Min största rädsla med gårdsförsäljning är att politiken känner sig nöjda, trots att effekterna uteblir. Min känsla är att det är lite väl populistiskt. Nu gillar jag ju dig och din C-inspirerade politik, men ni måste också lyfta differentierad alkoholskatt i samma diskussion, först då hjälper ni på riktigt, och det är en riktig fråga som alla EUs medlemsstater har implementerat utom Sverige och Spanien, och inte bara något vi har kommit på som en kul idé. EU uppmuntrar sina medlemsländer till att sänka alkoholskatten för de mindre producenterna, men allt fokus handlar om gårdsförsäljning som är en mer infekterad och komplex fråga. Ser fram emot att se debatten ikväll, och hoppas att differentierad alkoholskatt iallafall omnämns! Lycka till!

Trevligt att träffas på tåget. Lycka till i kväll!

Borde varit infört nu . Lögnerna att det inte går för EU kan inte fortfarande få spridas av köpt svenska media . Sänd förhandlare som når vårt mål . Å inga restriktioner å motkrav för tillverkaren uta ren försäljning skall tillåts.

Ikväll lanserades @tankesmedjan_synaps som har ambitionen att utveckla lösningar för en bättre sjukvård. Jag välkomnar verkligen att @gustafdrougge dragit igång denna tankesmedja som redan gjort avtryck i sjukvårdsdebatten med bla förslag om att vårdgarantin bör inkludera rätt till skadestånd. Det är onekligen tänkvärt att regionerna betalar sina resenärer ersättning för förseningar i kollektivtrafiken men inte sina patienter när de får vänta på vård olagligt länge. Patientens ställning måste stärkas och incitament spelar roll. 

Under kvällens lanseringen var jag inbjudan att tillsammans med Hanne Kjöller och Anders Lönnberg föra ett samtal om vårdens problem och möjligheter. Vi var inte överens om allt men vi var rörande överens om att hälso- och sjukvårdens resurser kan och måste användas enormt mycket mer effektivt. För det krävs nya arbetssätt, idéer och rejäla reformer. Jag hoppas och tror att Synaps kan bidra genom att smida många spännande förslag. 

Nu är jag på tåget hemåt för att imorgon bitti åka till Strömstad för en dag som praktikant i ambulanssjukvården. Det ser jag verkligen framemot!

#vårdpol #sjukvård #Synaps #svpol #ambulansImage attachmentImage attachment

Ikväll lanserades @tankesmedjan_synaps som har ambitionen att utveckla lösningar för en bättre sjukvård. Jag välkomnar verkligen att @gustafdrougge dragit igång denna tankesmedja som redan gjort avtryck i sjukvårdsdebatten med bla förslag om att vårdgarantin bör inkludera rätt till skadestånd. Det är onekligen tänkvärt att regionerna betalar sina resenärer ersättning för förseningar i kollektivtrafiken men inte sina patienter när de får vänta på vård olagligt länge. Patientens ställning måste stärkas och incitament spelar roll.

Under kvällens lanseringen var jag inbjudan att tillsammans med Hanne Kjöller och Anders Lönnberg föra ett samtal om vårdens problem och möjligheter. Vi var inte överens om allt men vi var rörande överens om att hälso- och sjukvårdens resurser kan och måste användas enormt mycket mer effektivt. För det krävs nya arbetssätt, idéer och rejäla reformer. Jag hoppas och tror att Synaps kan bidra genom att smida många spännande förslag.

Nu är jag på tåget hemåt för att imorgon bitti åka till Strömstad för en dag som praktikant i ambulanssjukvården. Det ser jag verkligen framemot!

#vårdpo #sjukvår #synaps #svpol #ambulans
... Visa merVisa mindre

4 veckor sedan

Kommentera på Facebook

konstigt att det demokratiska systemet med politiska partier inte klarar att göra sitt jobb utan det skall till tankesmedjor i parti å minut . problemet med dessa tankesmedjor är att ingen vet vem som styr dom så johan jag tycker du är ovanligt naiv nu . ja det finns kanske goda krafter utan egna syften men det är inte troligt

Du är varm välkommen till NU-sjukvården och ambulansverksamheten ! 🚑😊 Ses i morgon !

Sverige behöver en moderniserad alkoholpolitik!
I förra veckan firande branschföreningen Sprit och vinleverantörsföreningen (SVL) 25 år. Branschen av alkoholleverantörer växte fram efter det svenska EU-inträdet när Vin & Sprits monopol på import och partihandel av alkoholhaltiga drycker slopades. Mycket har hänt med den svenska alkoholpolitiken sedan dess vilket Fredrik Reinfeldt på ett humoristiskt sätt beskrev under sitt inledningsanförande under SVL:s jubileumsseminarium. Efter Reinfeldts historiska exposé följde flera ytterligare anföranden och panelsamtal. Jag fick möjlighet att i en panel, där bland annat också Systembolaget VD Ann Carlsson deltog, lyfta behovet av en fortsatt modernisering av den svenska alkoholpolitiken. Dagens politik är i månt och mycket byggd på gamla sanningar och formad i en helt annan tid. Jag och moderaterna vill här och nu:
✅Tillåta gårdsförsäljning
✅Slopa matkravet för serveringstillstånd och i stort modernisera tillståndsbestämmelserna. 
 
Men alkoholpolitiken behöver också mer långsiktigt reformeras och anpassas efter dagens förutsättningar. Som grund för en sådan reformering vill Moderaterna:
✅Genomföra en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken.

Med utgångspunkt i en bred utvärdering som ger svar på hur effektiva politikens olika styrmedel och verktyg är kan en bättre alkoholpolitiken för morgondagen formas. 
 
Och apropå Systembolaget och gårdsförsäljning är det minst sagt anmärkningsvärt att Systembolaget opinionsbildat mot gårdsförsäljning och lagt åtskilliga miljoner på att försöka påverka såväl oss riksdagsledamöter men också svenska folket i stort. Detta är djupts problematiskt ur ett demokratiperspektiv. Systembolaget har i uppdrag att bedriva detaljhandel - inte att försöka styra svensk alkoholpolitik. 

#alkoholpolitik #gårdsförsäljning #systembolaget #svpolImage attachment

Sverige behöver en moderniserad alkoholpolitik!
I förra veckan firande branschföreningen Sprit och vinleverantörsföreningen (SVL) 25 år. Branschen av alkoholleverantörer växte fram efter det svenska EU-inträdet när Vin & Sprits monopol på import och partihandel av alkoholhaltiga drycker slopades. Mycket har hänt med den svenska alkoholpolitiken sedan dess vilket Fredrik Reinfeldt på ett humoristiskt sätt beskrev under sitt inledningsanförande under SVL:s jubileumsseminarium. Efter Reinfeldts historiska exposé följde flera ytterligare anföranden och panelsamtal. Jag fick möjlighet att i en panel, där bland annat också Systembolaget VD Ann Carlsson deltog, lyfta behovet av en fortsatt modernisering av den svenska alkoholpolitiken. Dagens politik är i månt och mycket byggd på gamla sanningar och formad i en helt annan tid. Jag och moderaterna vill här och nu:
✅Tillåta gårdsförsäljning
✅Slopa matkravet för serveringstillstånd och i stort modernisera tillståndsbestämmelserna.
 
Men alkoholpolitiken behöver också mer långsiktigt reformeras och anpassas efter dagens förutsättningar. Som grund för en sådan reformering vill Moderaterna:
✅Genomföra en bred utvärdering av den svenska alkoholpolitiken.

Med utgångspunkt i en bred utvärdering som ger svar på hur effektiva politikens olika styrmedel och verktyg är kan en bättre alkoholpolitiken för morgondagen formas.
 
Och apropå Systembolaget och gårdsförsäljning är det minst sagt anmärkningsvärt att Systembolaget opinionsbildat mot gårdsförsäljning och lagt åtskilliga miljoner på att försöka påverka såväl oss riksdagsledamöter men också svenska folket i stort. Detta är djupts problematiskt ur ett demokratiperspektiv. Systembolaget har i uppdrag att bedriva detaljhandel - inte att försöka styra svensk alkoholpolitik.

#alkoholpolitik #gårdsförsäljning #systembolaget #svpol
... Visa merVisa mindre

4 veckor sedan

Kommentera på Facebook

Ölkallarna i södra Sverige tackar för höjningen av alkohol skatten . Nu är det åter lönsamt att smuggla öl å vin om än av den billigaste sorten . Men EU är ju skapt av å för den storskaliga industrin så varför bry sig om hantverk å kvalitet när vi kan förse svenska folket med volym . Kan vi bara fortsätta att ljuga om att det är gårdsförsäljning som är den största risken för alkoholism å det sköter ju de rabiata liberalerna . Nä Varför skall vi ha mat kvalité i Sverige, det måste vi ju åka utomlands för .

Från 2014 - med Socialdemokraterna i regeringsställning - tredubblades köerna till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Tredubblades! Färre än hälften av de barn och unga som ifjol sökte vård inom BUP fick ett första besök inom 30 dagar.

Att korta köerna till BUP och förbättra barn och ungas psykiska hälsa är en mycket viktig fråga för Moderaterna och regeringen. Därför jobbar vi nu med att:
✅ Korta köerna till BUP. Regeringen har ökat stödet till BUP och höjt kraven på regionerna att leverera resultat.
✅ Skärpa vårdgarantin – barn och unga i behov av hjälp och stöd från BUP ska få det inom 30 dagar.
✅ Ta fram en strategi för psykisk hälsa.
✅ Stärka elevhälsan. En elevhälsogaranti ska införas.
✅ Förbättra arbetet med suicidprevention. Vi vill inrättarätta en haverikommission för att vid varje självmord komma fram till vad som hänt och för att upptäcka eventuella brister i samhällets skyddsnät.
✅ Stärka det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Regeringen satsar bl.a. på skolsociala team och på fritidskort för att ge barn och unga ökad tillgång till idrott, kultur, friluftsliv och annat föreningsliv.

#svpol #vårdpo #BUP #elevhäls #psykiskohäls
... Visa merVisa mindre

1 månad sedan

Kommentera på Facebook

Det är bra men var finns personalen??

STOPPA FRITAGNINGARNA!

”Det är helt skandalöst att en person som kan ha berövat en annan människas liv helt enkelt kan marschera iväg med beväpnade kompisar”. Statsminister Ulf Kristersson gav mig ett glasklart svar när jag igår frågande om den senaste tidens fritagningar av grovt kriminella. Nu agerar regeringen kraftfullt.

Det akuta arbetet för att stoppa fritagningarna kan sammanfattas i fem punkter:

1. På måndag kommer justitieministern Gunnar Strömmer ha ett möte med Kriminalvårdens generaldirektör och säkerhetschef och bl.a. få en redogörelse för vad som har hänt i dessa fall och vilka åtgärder som myndigheten anser bör vidtas för att detta inte ska hända igen.

2. På onsdag kommer justitieminister Gunnar Strömmer och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall att besöka det SIS-hem i Södertälje där den fritagna 17-åringen var placerad. De kommer att lyfta samma frågor med dem som med Kriminalvården.

3. SIS-hemmen är inte rustade för att ta hand om de grövsta kriminella tonåringarna. Därför måste vi inrätta särskilda ungdomsfängelser. Förslag om detta landar på justitieministerns bord i augusti och ministern kommer att ge det arbetet högsta prioritet.

4. I väntan på ungdomsfängelser måste säkerheten på SIS-hemmen förbättras rejält. Det handlar inte minst om att vägra eller begränsa tillgång till mobiltelefoner osv. för ungdomar som vårdas eller avtjänar sluten ungdomsvård där – en utredning är redan igång, och förslag kommer i september. Högsta prioritet även där.

5. I Sverige är det inte brottsligt att rymma från sitt straff. Så kan det inte få fortsätta – samhällets reaktion måste vara helt entydig. Tidöavtalet slår fast att rymningar ska kriminaliseras. Den frågan bereds nu i regeringskansliet, och regeringen kommer i närtid att återkomma med initiativ för att få fram skarpa lagförslag.

Fritagningarna måste stoppas och de kriminella gängen krossas.

#svpol #rymningar #sis #kriminalvårde
... Visa merVisa mindre

2 månader sedan

Kommentera på Facebook

Jättebra Johan. Men, vad är tänkt att göra åt det faktum att den nu fritagne fick sitt medborgarskap under rättsprocessen. Det borde inte vara möjligt att tilldelas ett medborgarskap när man befinner sig i en rättsprocess för ett så allvarligt brott.

Hej Johan! Fortsätt jobba hårt. Vi får sluta att vara så naiva i det här landet. Vi måste lära, visa och skapa respekt för varandra. Och värna demokratin. Det är sorgligt att tänka bakåt då jag var ung och vi lämnade ytterdörren olåst. Tyvärr går det inte att blanda vår kultur med dem som dem tycker det är ok att stena sina kvinnor, döda oliktänkande använda sina barbariska lagar i ett gästande land. För nyanlända och för okunniga . Oumbärlig information om vårt land och kontroll att den gått fram. Svenska!!!! Vill man inte så slipper man — och ska slippa vara i detta land. Häv medborgarskap?. Men brottens straff ska kännas av oavsett ålder och var man kommer ifrån och upprepande ska förhindras. Boja!! Självförsörjande! Kasta inte ut dem som ordnat sitt liv i Sverige. Jobb även om man måste flytta. En liten parantes. Inga pensioner till avlidna personer i utlandet. Fel signal.

Visa fler