Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Imorse begav vi i den moderata socialkommittén oss till Södersjukhuset. Där gjorde vi ett väldigt intressant studiebesök på Prostatacancercentrum som är ett väldigt fint samarbete mellan urologiska kliniken och onkologiska kliniken på sjukhuset. Ett samarbete till gagn till den enskilde patienten. Vi mötte engagerade medarbetare som med stolthet berättade om sin verksamhet och som lyfte fram inte bara problemen och utmaningarna inom vården utan underströk hur bra de trivs med sina arbeten och att svensk hälso- och sjukvård över lag är fantastiskt. Och så är det och det budskapet är viktigt att lyfta fram. Vi har en sjukvård av världsklass men vi kan ännu bättre. 

Läs debattartikeln om hur vi moderater vill utveckla just vården av prostatacancer. Länk i kommentarerna.Image attachment

Imorse begav vi i den moderata socialkommittén oss till Södersjukhuset. Där gjorde vi ett väldigt intressant studiebesök på Prostatacancercentrum som är ett väldigt fint samarbete mellan urologiska kliniken och onkologiska kliniken på sjukhuset. Ett samarbete till gagn till den enskilde patienten. Vi mötte engagerade medarbetare som med stolthet berättade om sin verksamhet och som lyfte fram inte bara problemen och utmaningarna inom vården utan underströk hur bra de trivs med sina arbeten och att svensk hälso- och sjukvård över lag är fantastiskt. Och så är det och det budskapet är viktigt att lyfta fram. Vi har en sjukvård av världsklass men vi kan ännu bättre.

Läs debattartikeln om hur vi moderater vill utveckla just vården av prostatacancer. Länk i kommentarerna.
... Visa merVisa mindre

1 dag sedan
Välfärdsteknik för en bättre omsorg! 

Ikväll debatterar riksdagen regeringens proposition Välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Malin Höglund företräder förtjänstfullt oss moderater. Med förslagen i propositionen tydliggörs möjligheterna att genomföra insatser genom digital teknik. Välfärdsteknik, i form av exempelvis läkemedelsrobotar och trygghetskameror, är viktiga verktyg för att utveckla äldreomsorgen och kan rätt använd bidra till bland mycket ökad självbestämmande för den enskilde äldre samtidigt som personalen kan ägna mer tid tillsammans med de äldre. 

Regeringen har nyligen också tillsatt en utredning för att se över flera frågor rörande välfärdsteknik. Bland annat har utredningen i uppdrag att se över hur en reglering kan utformas så att personer med nedsatt beslutsförmåga kan få ta del av insatser genom digital teknik på lika villkor som andra. Svensk lagstiftning behöver uppdateras så att välfärdstekniken kan användas som redskap för en bättre omsorg. Och kommuner behöver stöd i sitt arbete. Därför ökar regeringen stödet till det nationella kompetenscentrumet for välfärdsteknik. 

#äldreomsorg #välfärdsteknik #svpol

Välfärdsteknik för en bättre omsorg!

Ikväll debatterar riksdagen regeringens proposition Välfärdsteknik inom äldreomsorgen. Malin Höglund företräder förtjänstfullt oss moderater. Med förslagen i propositionen tydliggörs möjligheterna att genomföra insatser genom digital teknik. Välfärdsteknik, i form av exempelvis läkemedelsrobotar och trygghetskameror, är viktiga verktyg för att utveckla äldreomsorgen och kan rätt använd bidra till bland mycket ökad självbestämmande för den enskilde äldre samtidigt som personalen kan ägna mer tid tillsammans med de äldre.

Regeringen har nyligen också tillsatt en utredning för att se över flera frågor rörande välfärdsteknik. Bland annat har utredningen i uppdrag att se över hur en reglering kan utformas så att personer med nedsatt beslutsförmåga kan få ta del av insatser genom digital teknik på lika villkor som andra. Svensk lagstiftning behöver uppdateras så att välfärdstekniken kan användas som redskap för en bättre omsorg. Och kommuner behöver stöd i sitt arbete. Därför ökar regeringen stödet till det nationella kompetenscentrumet for välfärdsteknik.

#äldreomsor #välfärdstekn #svpol
... Visa merVisa mindre

2 dagar sedan
Steg upp 04:15 för att hinna med första tåget till Stockholm. Väl framme i riksdagen följde mötesrace med bland annat utskottsmöte och riksdagsgrupp. Hann också göra en intervju med P4 Väst om utredningen om skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd. En viktig utredning för att gå från kravlöshet till tydliga krav och förväntningar i migrationspolitiken. 

Ikväll hade jag sedan förmånen att stå värd för ännu ett mycket givande möte med riksdagens skogsindustrinätverk. Kvällens möte fokuserade på forskningsbehovet för @skogsindustrierna. 

Nu förberedelser inför en lika intensiv morgondag. Helgad vare arbetslinjen! 

#svpol #migpol #skog #gillaskog

Steg upp 04:15 för att hinna med första tåget till Stockholm. Väl framme i riksdagen följde mötesrace med bland annat utskottsmöte och riksdagsgrupp. Hann också göra en intervju med P4 Väst om utredningen om skärpta krav på hederligt levnadssätt och ökade möjligheter till återkallelse av uppehållstillstånd. En viktig utredning för att gå från kravlöshet till tydliga krav och förväntningar i migrationspolitiken.

Ikväll hade jag sedan förmånen att stå värd för ännu ett mycket givande möte med riksdagens skogsindustrinätverk. Kvällens möte fokuserade på forskningsbehovet för Skogsindustrierna.

Nu förberedelser inför en lika intensiv morgondag. Helgad vare arbetslinjen!

#svpol #migpol #skog #gillaskog
... Visa merVisa mindre

1 vecka sedan
Alla barn har rätt till ett tryggt hem. Långt ifrån alla barn har dock det. Det gäller inte minst barn- och unga i samhällets vård. För att säkerställa placerade barns rättigheter krävs omfattande reformer. Det har jag nu på förmiddagen diskuterat på konferens arrangerad av Childhood och @maskrosbarnorg. Och den nya regeringen har rivstartat detta mödosamma arbete. Bland annat har regeringen gjort en särskild familjehemssatsning för att få fler och bättre familjehem och satsat på att höja kvalitén inom Statens Institutionsstyrelse (SiS). SiS uppdrag och verksamhet ska också i grunden ses över. Framåt behövs bland annat en ny socialtjänstlag, åtgärder för en bättre fungerade vårdkedja och skärpta krav på familjehem genom införande av tillståndsplikt och familjehemsregister. Alla barn har rätt till ett tryggt hem. 

#svpol #barnrätt #socialtjänst #barnisamhällsvård

Alla barn har rätt till ett tryggt hem. Långt ifrån alla barn har dock det. Det gäller inte minst barn- och unga i samhällets vård. För att säkerställa placerade barns rättigheter krävs omfattande reformer. Det har jag nu på förmiddagen diskuterat på konferens arrangerad av Childhood och Maskrosbarn. Och den nya regeringen har rivstartat detta mödosamma arbete. Bland annat har regeringen gjort en särskild familjehemssatsning för att få fler och bättre familjehem och satsat på att höja kvalitén inom Statens Institutionsstyrelse (SiS). SiS uppdrag och verksamhet ska också i grunden ses över. Framåt behövs bland annat en ny socialtjänstlag, åtgärder för en bättre fungerade vårdkedja och skärpta krav på familjehem genom införande av tillståndsplikt och familjehemsregister. Alla barn har rätt till ett tryggt hem.

#svpol #barnrät #socialtjäns #barnisamhällsvå
... Visa merVisa mindre

2 veckor sedan
Lämnar strax Umeå efter en intensiv och lärorik dag. Förmiddagen tillbringade jag på Odontologiska riksstämman där jag deltog i en paneldebatt om hur tandvården kan bli mer jämlik. Regeringen har tagit flera initiativ, bla att utreda ett förstärkt högkostnadsskydd. För mig och Moderaterna är det viktigt att särskilt prioritera de grupper med störst behov, så som äldre. Grundläggande är också att jobba med att minska bristen på tandläkare. Ett problem som är särskilt allvarligt här i norra Sverige där personalbristen leder till att tillgången till tandvård på många håll är mycket dålig. 

Efter lunch blev jag hämtat av partikollegan Igor Hell som hade styrt upp ett fantastiskt bra möte med ett stort antal chefer och behandlare från socialtjänsten. Vi diskuterade inte minst behovet av mer av förebyggande arbete och tidiga insatser. Därför är arbetet med att riva sekretesshinder och ta fram en ny socialtjänstlag så viktig. Dagen avslutades med möte hos kommunens fältassistenter. 

Socialtjänsten runt om i Sverige är satt under ett hårt tryck men är full av engagerade och kunniga medarbetare som gör ett fantastiskt arbete. Nu pågår ett omfattande reformarbete för att ge socialtjänsten bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete. 

#svpol #tandvård #socialtjänst #umeåImage attachmentImage attachment

Lämnar strax Umeå efter en intensiv och lärorik dag. Förmiddagen tillbringade jag på Odontologiska riksstämman där jag deltog i en paneldebatt om hur tandvården kan bli mer jämlik. Regeringen har tagit flera initiativ, bla att utreda ett förstärkt högkostnadsskydd. För mig och Moderaterna är det viktigt att särskilt prioritera de grupper med störst behov, så som äldre. Grundläggande är också att jobba med att minska bristen på tandläkare. Ett problem som är särskilt allvarligt här i norra Sverige där personalbristen leder till att tillgången till tandvård på många håll är mycket dålig.

Efter lunch blev jag hämtat av partikollegan Igor Hell som hade styrt upp ett fantastiskt bra möte med ett stort antal chefer och behandlare från socialtjänsten. Vi diskuterade inte minst behovet av mer av förebyggande arbete och tidiga insatser. Därför är arbetet med att riva sekretesshinder och ta fram en ny socialtjänstlag så viktig. Dagen avslutades med möte hos kommunens fältassistenter.

Socialtjänsten runt om i Sverige är satt under ett hårt tryck men är full av engagerade och kunniga medarbetare som gör ett fantastiskt arbete. Nu pågår ett omfattande reformarbete för att ge socialtjänsten bättre förutsättningar att utföra sitt viktiga arbete.

#svpol #tandvår #socialtjäns
... Visa merVisa mindre

2 veckor sedan
Idag är det #Världsdiabetesdagen. En dag då diabetes uppmärksammas och diskuteras. För oss som lever med diabetes är dock varje dag en diabetesdag. Vi lever med med diabetes 24 h om dygnet och behöver ständigt och jämt hantera vår sjukdom vilket betyder löpande anpassningar och korrigeringar utifrån vad vi gör, äter och hur vi mår. Oftast funkar det för mig alldeles utmärkt men ibland kör jag i diket. Flera gånger har familj, vänner och kollegor behövt agera när jag sjunkit farligt lågt i blodsocker. Det betyder också en stor belastning och stress för mina närstående. Gångerna när jag sjunkit farligt lågt har varit jobbiga påminnelser om att diabetes är en potentiellt mycket allvarligt sjukdom. Men tack vare den fantastiska utveckling som varit, inte minst når det gäller medicinteknik, har livet med diabetes blivit väldigt mycket enklare. En utveckling som gör mig hoppfull. Som enskild person med diabetes strävar jag på och som politiker jobbar jag vidare för att utveckla diabetesvården och minska de regionala skillnaderna. Svensk diabetesvård är i absolut världsklass men bra kan bli väldigt mycket bättre. 

#svpol #vårdpol #t1d #diabetes

Idag är det #världsdiabetesdage. En dag då diabetes uppmärksammas och diskuteras. För oss som lever med diabetes är dock varje dag en diabetesdag. Vi lever med med diabetes 24 h om dygnet och behöver ständigt och jämt hantera vår sjukdom vilket betyder löpande anpassningar och korrigeringar utifrån vad vi gör, äter och hur vi mår. Oftast funkar det för mig alldeles utmärkt men ibland kör jag i diket. Flera gånger har familj, vänner och kollegor behövt agera när jag sjunkit farligt lågt i blodsocker. Det betyder också en stor belastning och stress för mina närstående. Gångerna när jag sjunkit farligt lågt har varit jobbiga påminnelser om att diabetes är en potentiellt mycket allvarligt sjukdom. Men tack vare den fantastiska utveckling som varit, inte minst når det gäller medicinteknik, har livet med diabetes blivit väldigt mycket enklare. En utveckling som gör mig hoppfull. Som enskild person med diabetes strävar jag på och som politiker jobbar jag vidare för att utveckla diabetesvården och minska de regionala skillnaderna. Svensk diabetesvård är i absolut världsklass men bra kan bli väldigt mycket bättre.

#svpol #vårdpo #t1d #diabetes
... Visa merVisa mindre

2 veckor sedan
Idag är det 85 år sedan Kristallnatten ägde rum. Antisemitismen borde vara förpassad till historiens skräphög men är dessvärre alltjämt högst levande. Också i Sverige. Sedan terroristgruppen Hamas vidriga attack på Israel den 7 oktober och den efterföljande konflikten mellan Israel och Hamas har antisemitismens fula tryne blivit allt mer synlig. Här i Sverige har vi bland annat sett firanden av Hamas terrorattack. Och antalet anmälda hatbrott mot judar i Sverige har ökat med omkring 50 %. 

Tillsammans med några partikollegor besökte jag i måndags judiska församlingen i Göteborg (bilden). Vi fick höra om det kraftigt försämrade säkerhetsläget för församlingen och dess medlemmar. Vi fick ta del av berättelser om hot och hat. Och vi diskuterade vad som kan göras för att skapa trygghet och säkerhet för judar och judiska institutioner i Sverige och för att trycka tillbaka antisemitismen. Grundläggande är att vi, som individer likväl som samhälle, tydligt tar ställning för den judiska minoriteten och mot antisemitismen.

Idag är det 85 år sedan Kristallnatten ägde rum. Antisemitismen borde vara förpassad till historiens skräphög men är dessvärre alltjämt högst levande. Också i Sverige. Sedan terroristgruppen Hamas vidriga attack på Israel den 7 oktober och den efterföljande konflikten mellan Israel och Hamas har antisemitismens fula tryne blivit allt mer synlig. Här i Sverige har vi bland annat sett firanden av Hamas terrorattack. Och antalet anmälda hatbrott mot judar i Sverige har ökat med omkring 50 %.

Tillsammans med några partikollegor besökte jag i måndags judiska församlingen i Göteborg (bilden). Vi fick höra om det kraftigt försämrade säkerhetsläget för församlingen och dess medlemmar. Vi fick ta del av berättelser om hot och hat. Och vi diskuterade vad som kan göras för att skapa trygghet och säkerhet för judar och judiska institutioner i Sverige och för att trycka tillbaka antisemitismen. Grundläggande är att vi, som individer likväl som samhälle, tydligt tar ställning för den judiska minoriteten och mot antisemitismen.
... Visa merVisa mindre

3 veckor sedan

Kommentera på Facebook

Om någon begår en lagöverträdare så får dom väl som övriga samhället gå till polisen .

Moderaterna har gett regeringsmakt till Sverigedemokraterna. Ett parti vari antisemitism flödar. All kritik och vackra ord faller platt…

Är nu på tåget tillbaka till Stockholm och riksdagen efter ett mycket givande studiebesök på beroende- och neuropsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Under besöket diskuterade vi bland annat samsjuklighetsutredningen och den rykande färska narkotikautredningen. Slutbetänkande från den sistnämnda utredningen bär namnet Vi kan bättre! Och Sverige kan verkligen bättre när det gäller narkotikapolitiken och beroendevården. Med ett stärkt förebyggande arbete, en bättre och mer tillgänglig beroendevård samt mer av skadereducerande insatser kan många väldigt många svenskar få bättre liv och hälsa. Ytterst kan många liv räddas. Idag är den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige mycket hög. Uppsalas beroendevård ligger dock i framkant där inte minst samverkan mellan regionen och kommunerna fungerar bra. 

Jag är fast övertygad om att det är en mycket viktig reform att samla ansvaret för beroendevården hos regionerna, så som samsjuklighetsutredningen har föreslagit. Men reformen är krävande och även vid ett förändrat huvudmannaskap kommer samverkan mellan regionerna och kommunerna vara oerhört viktig för att personer som lider av beroendesjukdom ska få rätt vård och stöd. Jag blev imponerad och hoppfull när jag under besöket fick höra hur man i Uppsala, med regionen i spetsen, redan har gjort ett stort arbete för förbereda ett genomförande av samsjuklighetsutredningens förslag om ett samlat huvudmannaskap för beroendevården. 

Stort tack till @emilieorring som bjöd in till besöket. Jag kan konstatera att du som regionstyrelsens ordförande i Uppsala har mycket att vara stolt över. 

#svpol #vårdpol #beroende #samsjuklighetImage attachment

Är nu på tåget tillbaka till Stockholm och riksdagen efter ett mycket givande studiebesök på beroende- och neuropsykiatrin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Under besöket diskuterade vi bland annat samsjuklighetsutredningen och den rykande färska narkotikautredningen. Slutbetänkande från den sistnämnda utredningen bär namnet Vi kan bättre! Och Sverige kan verkligen bättre när det gäller narkotikapolitiken och beroendevården. Med ett stärkt förebyggande arbete, en bättre och mer tillgänglig beroendevård samt mer av skadereducerande insatser kan många väldigt många svenskar få bättre liv och hälsa. Ytterst kan många liv räddas. Idag är den narkotikarelaterade dödligheten i Sverige mycket hög. Uppsalas beroendevård ligger dock i framkant där inte minst samverkan mellan regionen och kommunerna fungerar bra.

Jag är fast övertygad om att det är en mycket viktig reform att samla ansvaret för beroendevården hos regionerna, så som samsjuklighetsutredningen har föreslagit. Men reformen är krävande och även vid ett förändrat huvudmannaskap kommer samverkan mellan regionerna och kommunerna vara oerhört viktig för att personer som lider av beroendesjukdom ska få rätt vård och stöd. Jag blev imponerad och hoppfull när jag under besöket fick höra hur man i Uppsala, med regionen i spetsen, redan har gjort ett stort arbete för förbereda ett genomförande av samsjuklighetsutredningens förslag om ett samlat huvudmannaskap för beroendevården.

Stort tack till Emilie Orring som bjöd in till besöket. Jag kan konstatera att du som regionstyrelsens ordförande i Uppsala har mycket att vara stolt över.

#svpol #vårdpo #beroende #samsjuklighet
... Visa merVisa mindre

3 veckor sedan

Kommentera på Facebook

Tack för att du kom 💙

Visa fler