Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Imponeras ofta av @elisabethsvantesson men allra särskilt idag när budgeten för 2024 har presenterats. Det är ingen liten sak att i ett mycket besvärligt ekonomiskt läge ta fram en budget som 
✅bekämpar inflationen
✅gör det mer lönsamt att arbete 
✅stärker rättsväsendet och försvaret 
✅skapar bättre förutsättningar för den gröna omställningen samtidigt som statsbidragen höjs rejält till kommuner och regioner för att värna 
✅skola, 
✅vård och omsorg. 

Jag är stolt över att vara moderat och att nu steg för steg, reform för reform och budget för budget göra Sverige till ett säkrare, friare och grönare land. 

#svpol #budget2024

Imponeras ofta av Elisabeth Svantesson men allra särskilt idag när budgeten för 2024 har presenterats. Det är ingen liten sak att i ett mycket besvärligt ekonomiskt läge ta fram en budget som
✅bekämpar inflationen
✅gör det mer lönsamt att arbete
✅stärker rättsväsendet och försvaret
✅skapar bättre förutsättningar för den gröna omställningen samtidigt som statsbidragen höjs rejält till kommuner och regioner för att värna
✅skola,
✅vård och omsorg.

Jag är stolt över att vara moderat och att nu steg för steg, reform för reform och budget för budget göra Sverige till ett säkrare, friare och grönare land.

#svpol #Budget2024
... Visa merVisa mindre

2 dagar sedan

Kommentera på Facebook

Outtröttlig ❤️

Ni höjer skatten eftersom ni inte flyttar brytpunkten. Gör det mindre lönsamt att arbeta. Jag hittade inget om det i ert valmanifest. Otroligt svagt.

Enig med Fredrik att det är märklig politik från ett borgerligt parti och en missad chans att göra det mer lönsamt att arbeta. Saknar även diskussionen att alla bidrag som också räknades upp rejält inför 2023 att de ska räknas upp rejält även till 2024. Det blir alltså uppräkning av bidrag men inte av brytpunkt från en borgerlig regering som säger sig driva en arbetslinje?

Kampen mot inflationen behöver för närvarande stå över kampen mot de höga skatterna och det enda negativa jag har att säga om åtgärden mot brytpunkten är att den kom ett år för sent. Många planerar sin lön efter brytpunkten och i år höjdes den med 11%, vilket kan jämföras med kollektivavtalsmärkets 4.1%. Många människor som klagar över pausad brytpunkt hade blivit rosenrasande om märket i våras hade landat på 11%. Ska kollektivavtalens löneökningar dämpas och ge reallönesänkningar med hänvisning till inflationshämmande syften borde också brytpunkten följa samma tema. Jag tycker det är ansvarsfullt av Svantesson och resten av regeringen att se till den större bilden i det här sammanhanget. Bra där.

Hon är riktigt bra! 💙

För att driva en sosse ekonomi så är hon duktig

View more comments

I förmiddags besökte jag två av Skyddsvärnets två verksamheter i Stockholm, dels halvvägshuset i Bromma och dels det kombinerade stödboendet och halvvägshuset i Hässelby. På halvvägshus placeras klienter från Kriminalvården som ett led i utslussningen  och återanpassningen till samhället. Det var riktigt kul att träffa medarbetare som verkligen brann för sitt viktiga uppdrag. Jag tror mycket på denna typ av verksamhet som ett led i att förebygga återfall i kriminalitet. 

Tack till @helgessonnilla och alla engagerade medarbetare som jag fick träffa under besöken. 

#svpol #rättspolImage attachment

I förmiddags besökte jag två av Skyddsvärnets två verksamheter i Stockholm, dels halvvägshuset i Bromma och dels det kombinerade stödboendet och halvvägshuset i Hässelby. På halvvägshus placeras klienter från Kriminalvården som ett led i utslussningen och återanpassningen till samhället. Det var riktigt kul att träffa medarbetare som verkligen brann för sitt viktiga uppdrag. Jag tror mycket på denna typ av verksamhet som ett led i att förebygga återfall i kriminalitet.

Tack till @helgessonnilla och alla engagerade medarbetare som jag fick träffa under besöken.

#svpol #rättspo
... Visa merVisa mindre

2 dagar sedan

Kommentera på Facebook

Väl investerade pengar .

Har fått en riktigt fin start på arbetsveckan med besök i Kosterhavets och Ytre Hvaler marina nationalparker med diskussioner om hur vi förvaltar vårt gemensamma hav. Kul att deltagare från runt om i Norden också fick lära mer om den mycket framgångsrika samförvaltningen Norra Bohuslän som säkrar ett långsiktigt hållbart fiske. Att sedan få alldeles färska ljumna räkor till lunch var en fantastiskt avslutning på förmiddagen. Dagen fortsatte sedan i land i Strömstad med #gransregionaltforum2023 som gästades av Sveriges mycket engagerade Nordenminister @jessikaroswall som bland annat talade om hur Svinesundsregionen och andra gränsregionen är motorn i arbetet med att förverkliga Norden som världens mest hållbara integrerade region. 

Tack till @svinesundskommitten för en bra dag.

#Norden #fiske #kosterfjorden #väderöfjordenImage attachmentImage attachment+1Image attachment

Har fått en riktigt fin start på arbetsveckan med besök i Kosterhavets och Ytre Hvaler marina nationalparker med diskussioner om hur vi förvaltar vårt gemensamma hav. Kul att deltagare från runt om i Norden också fick lära mer om den mycket framgångsrika samförvaltningen Norra Bohuslän som säkrar ett långsiktigt hållbart fiske. Att sedan få alldeles färska ljumna räkor till lunch var en fantastiskt avslutning på förmiddagen. Dagen fortsatte sedan i land i Strömstad med #gransregionaltforum2023 som gästades av Sveriges mycket engagerade Nordenminister @jessikaroswall som bland annat talade om hur Svinesundsregionen och andra gränsregionen är motorn i arbetet med att förverkliga Norden som världens mest hållbara integrerade region.

Tack till @svinesundskommitten för en bra dag.

#norden #fiske #kosterfjorden #väderöfjord
... Visa merVisa mindre

4 dagar sedan

Kommentera på Facebook

Härlig upplevelse !

Statligt övergrepp till ingen nytta bara ren stöld . Kostefjordens marina nationalpark har inte skyddat miljön bättre än förgående ägare gjort i 100 tals generationer. Bara bortkastade skattemedel

Moderaterna och Liberalerna tar nu ett gemensamt utskottsinitiativ i riksdagen i syfte att modernisera könstillhörighetslagstiftningen. Läs vår debattartikel
i Expressen. Länk i kommentarerna. 👇Image attachmentImage attachment+3Image attachment

Moderaterna och Liberalerna tar nu ett gemensamt utskottsinitiativ i riksdagen i syfte att modernisera könstillhörighetslagstiftningen. Läs vår debattartikel
i Expressen. Länk i kommentarerna. 👇
... Visa merVisa mindre

7 dagar sedan

För att knäcka den kriminella gängen och återupprätta tryggheten krävs såväl hårda som mjuka åtgärder. De som idag begår allvarliga brott ska lagföras och straffas hårdare samtidigt som det brottsförebyggande arbetet behöver stärkas. Nyrekryteringen till de kriminella gängen måste stoppas. Hur? Den nya regeringen har redan gjort mycket. Kommunerna har exempelvis fått ett lagstadgat krav på sig att arbeta brottsförebyggande samtidigt som stödet till kommunerna nu förstärks, bl.a. genom ökade resurser till Brå. I dagens frågestund i riksdagen lyfte socialtjänstminister @camillawaltersson , som svar på min fråga, fram andra mycket angelägna förändringar som hon och regeringen nu arbetar med:
🔵En ny socialtjänstlag. Så att kommunerna kan agera proaktivt och inte bara reaktivt.
🔵Slopade sekretesshinder. Så att socialtjänst, skola och polis kan utbyta information. Detta är avgörande för tidiga och samordnade insatser.

Offensiven mot den grova organiserade brottsligheten är inledd. Vi ska få ordning på Sverige.
... Visa merVisa mindre

1 vecka sedan

Kommentera på Facebook

Scottlandsmodellen + aktiv skola + socialtjänsten + polisen + utbildning + resurser + eliminering av alla hinder att kommunicera mellan organisationerna. Då kan det börja fungera!

EXTRA SEKTORSTÖD TILL REGIONERNA!

Regionerna pressas hårt ekonomiskt samtidigt som man har stora utmaningar i form av långa vårdköer och en ojämlikhet över landet. Viktigt därför att regeringen nu ger regionerna ett särskilt sektorsbidrag på hela 3 miljarder kronor samt därtill höjda prestationsbaserade ersättningar. Jag är verkligen stolt över att Moderaterna och regeringen i detta svåra läge klarar av att prioritera välfärdens kärna och samtidigt stärka arbetslinjen och bekämpa inflationen. Detta sammantaget är nödvändigt för att säkra en god hälso- och sjukvård på både lång och kort sikt. Det är bara genom att bekämpa inflationen och få fler människor i arbete som resurserna till välfärden kan växa till.

EXTRA SEKTORSTÖD TILL REGIONERNA!

Regionerna pressas hårt ekonomiskt samtidigt som man har stora utmaningar i form av långa vårdköer och en ojämlikhet över landet. Viktigt därför att regeringen nu ger regionerna ett särskilt sektorsbidrag på hela 3 miljarder kronor samt därtill höjda prestationsbaserade ersättningar. Jag är verkligen stolt över att Moderaterna och regeringen i detta svåra läge klarar av att prioritera välfärdens kärna och samtidigt stärka arbetslinjen och bekämpa inflationen. Detta sammantaget är nödvändigt för att säkra en god hälso- och sjukvård på både lång och kort sikt. Det är bara genom att bekämpa inflationen och få fler människor i arbete som resurserna till välfärden kan växa till.
... Visa merVisa mindre

1 vecka sedan

Kommentera på Facebook

Låt dom lgga pengarna på vården då först innan ni som sossar öser ut skattemedel

Regeringen satsar på äldreomsorgen! Den viktigaste nyckeln för att förbättra äldreomsorgen är en god kompetensförsörjning. Därför satsar regeringen på en förlängning av äldreomsorgslyftet till 2026. 1,7 miljarder per år anslås vilket kommer ge tusentals nya och befintliga medarbetare möjlighet att på betald arbetstid utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska.
 
Denna satsning är ännu en viktig åtgärd från regeringen, med äldreminister Anna Tenje i spetsen, för att höja och stärka kompetensen inom äldreomsorgen och därmed kvalitén i omsorgen. Tidigare har undersköterska blivit en skyddad yrkestitel och nu utreds också hur språkkrav kan införas. Den som är i behov av vård och omsorg ska känna sig trygg med att personalen har rätt kunskap och kompetens. Och omsorgens medarbetare behöver värderas högre och ges bättre förutsättningar att utföra sina livsviktiga arbeten. Därför är satsningen på äldreomsorgslyftet så viktig.

Regeringen satsar på äldreomsorgen! Den viktigaste nyckeln för att förbättra äldreomsorgen är en god kompetensförsörjning. Därför satsar regeringen på en förlängning av äldreomsorgslyftet till 2026. 1,7 miljarder per år anslås vilket kommer ge tusentals nya och befintliga medarbetare möjlighet att på betald arbetstid utbilda sig till vårdbiträde eller undersköterska.

Denna satsning är ännu en viktig åtgärd från regeringen, med äldreminister Anna Tenje i spetsen, för att höja och stärka kompetensen inom äldreomsorgen och därmed kvalitén i omsorgen. Tidigare har undersköterska blivit en skyddad yrkestitel och nu utreds också hur språkkrav kan införas. Den som är i behov av vård och omsorg ska känna sig trygg med att personalen har rätt kunskap och kompetens. Och omsorgens medarbetare behöver värderas högre och ges bättre förutsättningar att utföra sina livsviktiga arbeten. Därför är satsningen på äldreomsorgslyftet så viktig.
... Visa merVisa mindre

2 veckor sedan

Kommentera på Facebook

Dravel . Mindre antal tjänstemän större antal vårdarbetare . Släpp ner ansvaret där det hör hemma , på golvet . Då å först då får man en medmänsklig äldre omsorg. Byråkrati å ökad offentlig sektor är ren socialism, så kom med i matchen å tänk sann god kapitalism . Liberalismen är ju bara en äckligare form av socialism.

Visa fler