5 days ago

Johan Hultberg

SYRESÄTT SVENSKT VATTENBRUK! Idag har jag, tillsammans med andra politiker, forskare m.fl., besökt Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium för diskussion om havsmiljö och bioinnovation.

Västerhavet är en fantastisk resurs för innovation och tillväxt här i Västsverige. Men bland annat förlegad lagstiftning och bristande intresse från regering och riksdag hämmar utvecklingen för inte minst vattenbruket. Det försöker jag ändra på. Jag driver bland annat på för förändringar av Miljöbalken och för att Havs- och Vattenmyndigheten ska ges ett tydligare främjande uppdrag. Läs mer om detta i min debattartikel från fjolårets Västerhavsvecka. Länk i kommentarerna.
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

Få stopp på utrivningen av gamla kraftverksdammar som kan användas till småskalig vattenkraft hade varit fint.

Alltid lika spännande med ett besök på marinbiologiska 👍🏻😊

https://www.expressen.se/gt/debatt-gt/syresatt-svenskt-vattenbruk/

Frågar en Moderat hur ser bu på att försvaret avser gör om Sjön Vättern dricksvattentäkt natura 2000 mm Till ett internationellt skjutfält med över 9000000 skott i sjön årligen Jag frågar en Moderat politiker som anser sig ta ansvar för min /vår röst

+ View more comments

7 days ago

Johan Hultberg

Är på väg hem efter ett intressant seminarium på Bohusläns Museum om den minst sagt omdebatterade skarven. Mycket av diskussionen kom att handla om skarvens påverkan på fiskbeståndet. En påverkan som behöver beforskas mer så att förvaltningen kan utvecklas. Som lekman ter det sig rätt självklart att dagens stora population av skarv har en negativ effekt på fiskbestånden. Bara i Bohuslän har vi 5800 häckande par. Det betyder många magar som ska mättas. #västerhavsveckan #fiskekommunerna ... See MoreSee Less

Är på väg hem efter ett intressant seminarium på Bohusläns Museum om den minst sagt omdebatterade skarven. Mycket av diskussionen kom att handla om skarvens påverkan på fiskbeståndet. En påverkan som behöver beforskas mer så att förvaltningen kan utvecklas. Som lekman ter det sig rätt självklart att dagens stora population av skarv har en negativ effekt på fiskbestånden. Bara i Bohuslän har vi 5800 häckande par. Det betyder många magar som ska mättas. #västerhavsveckan #fiskekommunernaImage attachmentImage attachment
Visa fler