3 days ago

Johan Hultberg

FLER POLISER I YTTRE TJÄNST!

Vad gör regeringen för att arbetet mot gängkriminaliteten och den redan otillräckliga polisiära närvaron, i bland annat Fyrbodal, inte ytterligare skall försvagas när var 10:e polis i yttre tjänst nu används för gränsbevakning?

Den frågan ställde jag idag till inrikesminister Damberg (S) i riksdagens frågestund. För mig är det uppenbart att polisen behöver få resurstillskott för att täcka de ökade kostnaderna samt avlastas av andra myndigheter. Försvarsmakten har gjort vissa insatser men bör kunna göra mer. Vad som också verkligen behövs är betydligt fler poliser och det särskilt i yttre tjänst. De senaste fem åren har antalet poliser i yttre tjänst fallit dramatisk. Från 10 250 år 2010 till nu drygt 7000 enligt Polisförbundet. Moderaterna driver på för fler poliser i allmänhet och fler poliser i yttre tjänst i synnerhet. Bland annat genom:

🚔Betald polisutbildning
Platser gapar tomma på polisutbildningarna. Med betald utbildning kan fler lockas till polisyrket.
Moderaterna vill att den som går polisutbildningen ska få sina studielån från utbildningstiden avskrivna.

🚔Reformerad polisutbildning och fler vägar till polisyrket
Dagens utbildning är i stora delar bra, men utbildningen kan ytterligare förbättras, dels genom bättre möjligheter att utbilda sig på distans och mer befogenheter direkt i utbildningen.

🚔Fler poliser i yttre tjänst
Vi vill ge Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa att fler poliser kommer ut i yttre tjänst och se över hur befintliga poliser kan omfördelas i syfte att öka antalet poliser i yttre tjänst. #svpol #fyrbodal
... See MoreSee Less

FLER POLISER I YTTRE TJÄNST!
 
Vad gör regeringen för att arbetet mot gängkriminaliteten och den redan otillräckliga polisiära närvaron, i bland annat Fyrbodal, inte ytterligare skall försvagas när var 10:e polis i yttre tjänst nu används för gränsbevakning?
 
Den frågan ställde jag idag till inrikesminister Damberg (S) i riksdagens frågestund. För mig är det uppenbart att polisen behöver få resurstillskott för att täcka de ökade kostnaderna samt avlastas av andra myndigheter. Försvarsmakten har gjort vissa insatser men bör kunna göra mer. Vad som också verkligen behövs är betydligt fler poliser och det särskilt i yttre tjänst. De senaste fem åren har antalet poliser i yttre tjänst fallit dramatisk. Från 10 250 år 2010 till nu drygt 7000 enligt Polisförbundet. Moderaterna driver på för fler poliser i allmänhet och fler poliser i yttre tjänst i synnerhet. Bland annat genom:
 
🚔Betald polisutbildning
Platser gapar tomma på polisutbildningarna. Med betald utbildning kan fler lockas till polisyrket.
Moderaterna vill att den som går polisutbildningen ska få sina studielån från utbildningstiden avskrivna.
 
🚔Reformerad polisutbildning och fler vägar till polisyrket
Dagens utbildning är i stora delar bra, men utbildningen kan ytterligare förbättras, dels genom bättre möjligheter att utbilda sig på distans och mer befogenheter direkt i utbildningen.
 
🚔Fler poliser i yttre tjänst
Vi vill ge Polismyndigheten i uppdrag att säkerställa att fler poliser kommer ut i yttre tjänst och se över hur befintliga poliser kan omfördelas i syfte att öka antalet poliser i yttre tjänst. #svpol #Fyrbodal

 

Comment on Facebook

💙Ⓜ️

Så klockrent👌 Precis vad som behövs idag🙏

4 days ago

Johan Hultberg

Regeringens ANDTS-politik håller inte måttet.

Idag har jag debatterat alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). I debatten lyfte jag att det är en hög tid för en ANDTS-politik med fokus på resultat och med utgångspunkt i fakta. En politik som därmed bland annat behöver utgå ifrån att det är en enorm skillnad på olika tobaks- och nikotinprodukter. Rökning är livsfarligt. Att snusa är det inte. Jag lyfte också behovet av en utvecklad beroendevård och stärkta insatser för att minska Sveriges enormt höga narkotikarelaterade dödlighet. Tre gånger så många dör i läkemedels- eller narkotikaförgiftningar som i trafiken. Vi moderater la idag därför fram förslag om bland annat inrättandet av ett nationellt forskningsorgan, utredning av en skärpt vårdgaranti inom beroendevården liksom en nationell överdosstrategi.

Regeringens ANDTS-politik håller inte måttet. Jag och Moderaterna kommer därför driva på för att få på plats en mer systematisk och uppföljningsbar politik. En politik där mål och visioner följs av konkreta åtgärder. Åtgärder som bidrar till en bättre folkhälsa och ytterst räddar liv.

Länk till debatten i kommentarerna. Länk också i kommentarerna till den följdmotion som vi moderater idag lämnade med anledning av regeringens förslag till en förnyad ANDTS-strategi.
... See MoreSee Less

Regeringens ANDTS-politik håller inte måttet. 

Idag har jag debatterat alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). I debatten lyfte jag att det är en hög tid för en ANDTS-politik med fokus på resultat och med utgångspunkt i fakta. En politik som därmed bland annat behöver utgå ifrån att det är en enorm skillnad på olika tobaks- och nikotinprodukter. Rökning är livsfarligt. Att snusa är det inte. Jag lyfte också behovet av en utvecklad beroendevård och stärkta insatser för att minska Sveriges enormt höga narkotikarelaterade dödlighet. Tre gånger så många dör i läkemedels- eller narkotikaförgiftningar som i trafiken. Vi moderater la idag därför fram förslag om bland annat inrättandet av ett nationellt forskningsorgan, utredning av en skärpt vårdgaranti inom beroendevården liksom en nationell överdosstrategi. 

Regeringens ANDTS-politik håller inte måttet. Jag och Moderaterna kommer därför driva på för att få på plats en mer systematisk och uppföljningsbar politik. En politik där mål och visioner följs av konkreta åtgärder. Åtgärder som bidrar till en bättre folkhälsa och ytterst räddar liv. 

Länk till debatten i kommentarerna. Länk också i kommentarerna till den följdmotion som vi moderater idag lämnade med anledning av regeringens förslag till en förnyad ANDTS-strategi.

 

Comment on Facebook

Moderaternas motion om en bättre ANDTS-strategi: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-202021132-en-fornyad_H8023943

Debatten: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/alkohol--narkotika--dopnings--tobaks-och_H801SoU20

1 week ago

Johan Hultberg

Regeringen Löfven är ett skämt! Tyvärr årets alla dagar och inte bara den 1 april. Men just idag har regeringen tex tvingats ge upp vaccinmålet och tagit åt sig äran för evenemangstödet som M arbetat fram. Det finns så många anledningar att byta regeringen. Om 528 dagar kan vi tillsammans rösta fram Ulf Kristersson till statsminister. Med kraft att leda Sverige.

Ulf Kristersson
Jag vill bygga ett Sverige där vad du gör och vart du är på väg, är viktigare än vem du är och var du kommer ifrån.
... See MoreSee Less

2 weeks ago

Johan Hultberg

REGERINGEN MÅSTE ÅTGÄRDA BRISTERNA PÅ DE SÄRSKILDA UNGDOMSHEMMEN!

Statens institutionsstyrelse (SiS) har stora och allvarliga problem inom sin verksamhet. Säkerheten är under all kritik och vården håller inte tillräcklig kvalitet. Dessutom förekommer rena missförhållanden vilket bland annat framkom i SVT Uppdrag Gransknings program om det nu, till slut, nedstängda ungdomshemmet Björkbacken där kränkningar och rena övergrepp skett.

Från Moderaternas sida har vi under många år uppmärksammat problemen inom SiS och lagt förslag om vad som behöver göras för att höja säkerheten, för både de unga och personalen, liksom för att förbättra vården. Bland annat vill vi att Kriminalvården tar över ansvaret för de som är dömda till sluten ungdomsvård. Fjolårets 26 rymningar från den slutna ungdomsvården visar att SiS inte är rustade att hantera grova brottslingar som inte sällan tillhör kriminella gäng med ett stort våldskapital.

Nu slår hela riksdagen ”näven i bordet” och kräver i ett utskottsinitiativ att regeringen återkommer till riksdagen senast den 1 augusti med svar på hur säkerheten och vården inom SiS ska bli bättre. Det är ytterst regeringen som bär ansvaret för verksamheten inom SiS. Nu måste regeringen ta sitt ansvar.

Länk till hela debatten i kommentarerna.
... See MoreSee Less

 

Comment on Facebook

http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/debatt-om-forslag/vard-av-unga-vid-statens-institutionsstyrelses_H801SoU33

Tumme upp!

Visa fler