2 days ago

Johan Hultberg

En stark arbetslinje är vägen till en bättre integration. Läs min och Suhaib Huranis debattartikel nedan. En artikel som publicerats i tidningen Bohusläningen. Gilla, dela och kommentera gärna.

Vi har misslyckats med integrationen i Sverige. Det tar omkring åtta år innan ens hälften av de nyanlända har kommit i någon form av arbete och vi ser hur jobbklyftan mellan in- och utrikesfödda har vidgats. Arbetslösheten är nu nästan fem gånger högre bland personer födda utanför Europa jämfört med svenskfödda. Detta är den krassa verkligheten och något som inte kan beskrivas som annat än ett allvarligt problem. Ett problem vi måste åtgärda. Av en misslyckad integration följer nämligen utanförskap, sociala spänningar, krossade drömmar och en grogrund för främlingsfientlighet. För oss är det därför alldeles självklart att en av valets viktigaste frågor är hur vi kan förbättra integrationen och pressa tillbaka utanförskapet. Och vi är övertygande om att vägen till en lyckad integration är en stark arbetslinje – både lokalt och nationellt.

Idag lönar det sig alldeles för dåligt att arbeta. Särskilt problematiskt är det att det ibland inte ens lönar sig att gå från bidrag till arbete. Därför föreslår vi moderater både sänkt inkomstskatt och ett bidragstak. Moderaternas besked är glasklart – det ska alltid löna sig att arbeta.

Vad som också behövs är sänkta trösklar in på arbetsmarknaden och tydliga krav på den enskilde att göra sig anställningsbar. Det svenska språket är liksom kunskaper om vårt samhälle nycklar till en lyckad integration. Därför vill vi införa såväl språk- som integrationskrav. Med inträdesjobb, som är en ny lärlingsanställning, skapas bättre möjligheter att kombinera utbildning med arbete. Med en tredubbling av RUT-avdraget kan tjänstesektorn växa och fler jobb skapas som inte kräver perfekt svenska eller en lång utbildningsbakgrund. Viktigt är också insatser för att motverka diskriminering på arbetsmarknaden.

Nu har vi gett en rad exempel på moderata nationella förslag för att stärka arbetslinjen och förbättra integrationen. Men viktigt är också vilken politik som förs kommunalt. Arbetslinjen måste också vara stark lokalt, så som i Uddevalla, för att fler ska komma i jobb och egen försörjning. Moderatledda kommuner, t.ex. Växjö, har med framgång drivit en stark lokal arbetslinje. Konkret handlar det bland annat om tydliga krav på motprestation, hembesök och andra åtgärder för att stävja bidragsfusk, ett gott samarbete mellan kommun, det lokala arbetslivet och Arbetsförmedlingen samt individanpassade åtgärder för att utbildning och andra insatser verkligen skall möta den enskildes behov. Facit är fler i arbete och betydligt lägre bidragskostnader. Om Uddevalla skulle lyckas göra samma resa och komma ner i motsvarande kostnad för försörjningsstöd som Växjö hade kostnaden sjunkit med över 200 kr per år och Uddevallabo vilket sammantaget handlar om 11-12 miljoner kronor årligen.

Med mer moderat politik skulle integrationen förbättras, fler människor kunna stå på egna ben och mer pengar kunna gå till vård, skola och omsorg istället för till bidrag. Arbetslinjen behöver stärkas både nationellt och lokalt.

Johan Hultberg (M)
Riksdagsledamot

Suhaib Hurani (M)
Vice ordförande för Moderaterna i Uddevalla
...

View on Facebook

2 days ago

Johan Hultberg

Idag var jag i Åmål och kampanjade i samband med stadens årliga Blues fest. Åmål bjöd på strålande sol under tiden som jag och ett helt gäng glada moderater strosade runt och pratade med folk, såväl sympatisörer som personer med andra politiska åsikter. Precis som det ska vara. Ett samtal gjorde mig dock verkligt nedstämd och det var med en ung man som inledde vårt samtal med att deklarera att han inte trodde på demokratin. Han kallade sig själv fascist. Enklast för mig där och då hade varit att avsluta samtalet och gå vidare men det gjorde jag inte. Istället försökte jag förstå hur han tänkte och resonerade. Vi kom att bli stående en bra stund pratandes om värderingar, demokratins styrkor och svagheter, om totalitära styren genom historien mm. Under samtalet berättade den unga mannen också att han hade varit engagerad i Nordiska motståndsrörelsen (NMR) men lämnat och tagit avstånd från organisationen. Jag vill hoppas och tro att han bara börjat en värderingsresa och i framtiden kommer vara en försvarare, inte en motståndare, mot det öppna och demokratiska samhället. Jag tror dock att hans resa ställer krav på omgivningen att inte bara möta honom med fördömanden, tystnad och utanförskap.

De senaste månaderna har det varit mycket diskussioner om villkoren för vår svenska demokrati. Inte minst har diskussionerna kretsat kring just NMR och gränserna för opinionsfriheterna. En viktig men genuint svår diskussion. Jag förstår alla dem som ropar på nya förbud och begränsningar av odemokratiska rörelser. Jag tror dock att det är fel väg att gå. Jag är i detta fall livrädd för ett sluttande plan där gränserna ständigt snävas åt för vilka åsikter och organisationer som är tillåtna och som tillåts att demonstrera. Jag tror i grunden inte att åsikts- och yttrandefrihet kan försvaras genom begränsningar av densamma även om jag inte anser att dessa friheter kan eller ska vara gränslösa. Kanske är mitt partis förslag om ett förbjuda deltagande i våldsbejakande organisationernas verksamhet en rimlig väg framåt för självfallet måste det demokratiska samhället kunna slå tillbaka när det hotas och attackeras.

Vad tycker Du? Hur värnar och utvecklar vi bäst vår demokrati?
...

View on Facebook

1 week ago

Johan Hultberg

Jag har så länge jag varit politiskt aktiv ägnat mig åt dörrknackning. Ofta får jag frågor om man får det hett om öronen när man går runt till folk för att prata politik. Och jo. Ikväll var det riktigt hett. Strålande solsken och 25 grader i Tanumshede. Tur att Moderaterna har kampanjkläder för alla väder😅 ...

View on Facebook

1 week ago

Johan Hultberg

Nu är det precis två månader kvar till valdagen och röstfisket är i full gång. Vi moderater agnar med bland annat sänkt skatt på arbete, fler poliser och satsningar för kortare vårdköer. I lördags nappade det rejält under Grebbestads Carnevalen då vi också agnade med en och annan chipspåse. Vi moderater är på gång, laddade och tända!Lite mer gung från lördagens karneval i Grebbestad! ...

View on Facebook

1 week ago

Johan Hultberg

Utan en gymnasieutbildning är det tufft på den svenska arbetsmarknaden men många hoppar av eller påbörjar aldrig en gymnasieutbildning. Därför behövs fler och mer flexibla utbildningsvägar. Detta föreslås vi gemensamt från Alliansen. Kopplingen mellan arbete och utbildning behöver stärkas.

Läs mer här; www.bohuslaningen.se/%C3%A5sikt/debatt-och-ins%C3%A4ndare/gymnasiet-f%C3%A5r-inte-vara-en-%C3%A5t...
...

View on Facebook