2 hours ago

Johan Hultberg

Snart hemma igen efter att idag ha varit i Stockholm och frågat ut landsbygdsminister Bucht (S) om åtgärderna för jordbruket med anledning av sommarens torka. Tyvärr kommer jag hem med få klara eller positiva besked. Det är bekymmersamt. Särskilt bekymrad är jag över:

⚠️ Att regeringen inte tycks intresserad av att komma överens över blockgränsen om krisåtgärder. Sveriges jordbrukare behöver inte mer osäkerhet utan besked som håller över valet.

⚠️ Att regeringen står fast vid att höja dieselskatten när jordbruket går på knäna. Dieselskatten för jord- och skogsbruket behöver tvärtom sänkas så att villkoren för svenskt jordbruk blir mer lika övriga EU.

⚠️ Att regeringen saknar saknar idéer för hur konkurrenskraften för svenskt jordbruk kan stärkas. Jordbruket behöver sänkta kostnader och mindre krångel.

#jordbruk #hultberg2018
...

View on Facebook

13 hours ago

Johan Hultberg

Har motvilligt lämnat Fyrbodal och valrörelsen på hemmaplan och kört till Göteborg för vidare resa till Stockholm. Dagens möte i miljö- och jordbruksutskottet är dock mycket angeläget. Till utskottet kommer landsbygdsminister Bucht (S) för diskussion om konsekvenserna för lantbruket av sommarens torka. Vi moderater har länge velat få till parti- och blocköverskridande samtal om såväl krisåtgärder som hur jordbrukets konkurrenskraft långsiktigt kan stärkas. Tyvärr har regeringen inte bjudit in till det men jag hoppas verkligen att dagens utskottsmöte blir ett steg framåt. Svenska jordbrukare har nog med osäkerhet. Nu bör vi politiskt gemensamt ta ansvar genom att enas om åtgärder som stärker jordbruket på kort och lång sikt. Vi moderater föreslår bl.a. sänkt dieselskatt för jord- och skogsbruket, skyndsamma utbetalningar av försenade stöd och stopp för överimplementering av gemensam EU-lagstiftning. #hultberg2018 ...

View on Facebook

1 day ago

Johan Hultberg

Skogsnäringen ger jobb åt omkring 100 000 människor, har ett exportvärde på över 130 miljarder och levererar miljö- och klimatsmarta produkter. Ja skogsnäringens betydelse för Sverige kan knappast överdrivas. Grunden är det hållbara brukandet av skogen. Våra 330 000 skogsägare gör ett fantastiskt arbete men behöver bra och långsiktiga villkor. Ägande- och brukanderätten måste stärkas. Det är en verklig hjärtefråga för mig. Nu besök på Vidas sågverk i Nössemark. #hultberg2018 #gillaskog ...

View on Facebook

2 days ago

Johan Hultberg

Full fart idag med att bygga skyltar och affischera. Väldigt tacksam att min bror Jens Borgland hjälper mig. Mycket roligare att jobba ihop också. #hultberg2018 ...

View on Facebook

3 days ago

Johan Hultberg

Har idag kampanjat på Rabbalshede marknad och knackat dörr i Mellerud. En av många frågor som kom upp under dagens samtal var nuvarande strandskyddsregler som utgör ett rejält hinder för såväl nya bostäder som för företagande, särskilt på landsbygden. Detta är en fråga som jag drivit under mina år i riksdagen och jag är glad att Moderaterna nu går till val på att i grunden göra om regelverket och flytta beslutandemakt från länsstyrelserna till kommunerna. Att möjliggöra för byggande och företagande strandnära skulle skapa många nya bostäder och betyda mycket för landsbygdens attraktionskraft. ...

View on Facebook