Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Har börjat dagen hos Stockholms Stadsmissions mötesplats på Mariatorget i Stockholm där jag deltog i ett panelsamtal för att kommentera årets hemlöshetsrapport från Sveriges Stadsmissioner. Jag pratade om arbetet utifrån den nya nationella hemlöshetsstategin. Konkret lyfte jag bland annat behovet av ett utvecklat förebyggande arbete samt arbetet med den beprövade och framgångsrika metoden Bostad först. I budgeten för i år har regeringen förstärkt arbetet med Bostad först med 40 miljoner kronor. #hemlöshet #svpol #bostadförstImage attachmentImage attachment

Har börjat dagen hos Stockholms Stadsmissions mötesplats på Mariatorget i Stockholm där jag deltog i ett panelsamtal för att kommentera årets hemlöshetsrapport från Sveriges Stadsmissioner. Jag pratade om arbetet utifrån den nya nationella hemlöshetsstategin. Konkret lyfte jag bland annat behovet av ett utvecklat förebyggande arbete samt arbetet med den beprövade och framgångsrika metoden Bostad först. I budgeten för i år har regeringen förstärkt arbetet med Bostad först med 40 miljoner kronor. #hemlöshe #svpol #BostadFÖRS ... Visa merVisa mindre

1 dag sedan
Har kickat igång veckan med bland en tur till Dals-Ed där Andreas Nilsson nu tagit över som kommunstyrelsens ordförande. Andreas, Annika Lännhult och jag besökte i Ed först företaget TVH Nordic som levererar reservdelar och tillbehör till alltifrån truckar till städmaskiner. Vi talade bland annat om betydelsen av bra kommunikationen. Efter det företagsbesöket åkte vi vidare till Edsgärdets äldreboende där vi framförallt diskuterade kompetensförsörjning. Vi fick där också hälsa på en glad 100-åring. En bra start på veckan alltså. Nu sätter jag väckarklockan på 03:50 för att hinna med första tåget till Stockholm imorgon bitti.  #svpol #fyrbodal #dalslandImage attachmentImage attachment

Har kickat igång veckan med bland en tur till Dals-Ed där Andreas Nilsson nu tagit över som kommunstyrelsens ordförande. Andreas, Annika Lännhult och jag besökte i Ed först företaget TVH Nordic som levererar reservdelar och tillbehör till alltifrån truckar till städmaskiner. Vi talade bland annat om betydelsen av bra kommunikationen. Efter det företagsbesöket åkte vi vidare till Edsgärdets äldreboende där vi framförallt diskuterade kompetensförsörjning. Vi fick där också hälsa på en glad 100-åring. En bra start på veckan alltså. Nu sätter jag väckarklockan på 03:50 för att hinna med första tåget till Stockholm imorgon bitti. #svpol #fyrbodal #dalsland ... Visa merVisa mindre

4 dagar sedan

Kommentera på Facebook

Tänk vad det skulle gynna Ed och hela Västsverige att få igenom det förslag som ett Dalsland på spåret har med en bättre järnväg mot Norge😀 Nu pausa Trafikverket väg etappen Tösse-Åmål för att det blev för dyrt😥 att det blir dyrare på andra ställen är inga problem, att västlänken Göteborg blir miljarder dyrare och man vet inte med hur mycket är inget problem men Dalsland då... Dalsland det bortglömda landskapet när det gäller infrastruktur😥

Tack för besöket Johan

Dom är snälla på Tvh som fortsätter att ta emot politiker . Transport å logistik i Dalsland är ju en långkörare till följetong där inget händer annat än sänkt hastighet på vägen så underhålls perioden kunde förlängas med 3-5 år för ombeläggning

Idag är det 100 dagar sedan Ulf Kristerssons regering tillträdde. Arbetet med att få ordning på Sverige har rivstartats med mängder av beslut. Beslut för att lösa akuta problem och för att långsiktigt rusta Sverige starkt.

Ordning i invandringspolitiken
Arbetet med att lägga om invandringspolitiken är påbörjat för att säkra en långsiktig hållbar invandring och en fungerade integration. Exempel på redan beslutade åtgärder är att:
✅ Migrationsverkets arbete med att återkalla uppehållstillstånd i fler fall stärks
✅ De inre gräns- och utlänningskontrollerna förstärks
✅ Arbetet intensifieras med att utvisade ska återvända till sina hemländer med nya uppdrag till Migrationsverket och biståndsmyndigheten Sida

En stärkt rättsstat
Att knäcka de kriminella gängen kommer ta tid men offensiven är inledd. Beslut är fattade om:
✅ Ökade resurser till alla rättsvårdande myndigheter
✅ Visitationszoner och anonyma vittnen kommer att införas
✅ Kriminalvården har fått i uppdrag att förbereda en kraftig expansion
✅ Arbetet har inletts för att uppnå en polistäthet som motsvarar genomsnittet i EU
✅ Att reglera kommuners brottsförebyggande arbete i lag

Stöd till hushållens ekonomi
Inflationen pressar hushållen hårt. Därför har regeringen lagt en återhållsam budget som inte spär på inflationen. Samtidigt vidtas viktiga åtgärder för att stötta hushållen så som:
✅ Skatten på bensin och diesel har sänkts med 1 krona per liter
✅ Reseavdraget har höjts från 18,50 till 25 kronor per mil
✅ Sänkt skatt för personer över 65 år som arbetar
✅ Beslut om elstöd för hushåll för oktober 2021 – september 2022
✅ Ett nytt uppdrag om elstöd för hushåll i hela Sverige för perioden november–december 2022 är på väg

Offensiv för energin och klimatet
Steg för steg kommer det svenska energisystemet återuppbyggas samtidigt som klimatpolitiken läggs om från symbolpolitik till att skapa försättningar för omställning på riktigt. Exempel på redan vidtagna åtgärder och beslut är:
✅ Svenska kraftnät och Energimyndigheten dammsuger nu marknaden på all tillgänglig elproduktion
✅ Avskaffade kraftvärmeskatter
✅ Arbetet har påbörjats för ny, planerbar och fossilfri kärnkraft genom flera satsningar och lagändringar
✅ Satsningar på utbyggd laddinfrastruktur

En mer jämlik hälso- och sjukvård
Arbetet är full gång för att korta vårdköerna, bättra tillgängligheten och skapa en mer jämlik hälso- och sjukvård med patienten i fokus.
✅ I budget 2023 avsätts 2 miljarder kronor för att öka antalet vårdplatser i ett prestationsbaserat system
✅ En nationell vårdförmedling i statlig regi inrättas
✅ Utveckling och förbättring av cancervården för barn och vuxna
✅ Ökade medel för att korta köerna till BUP

Återupprättad kunskapsskola
Kunskapsskolan ska återupprättas. Därför har regeringen redan beslut om att:
✅ Undervisningstiden i svenska och matematik i lågstadiet ska utökas och i budgeten finns bland annat satsningar på
✅ Lovskola
✅ Ökad tillgången till läromedel av hög kvalitet
✅ Fler speciallärare

Sverige har fått en ny regering fast besluten om att få ordning på Sverige. Arbetet har rivstartat!
... Visa merVisa mindre

1 vecka sedan

Kommentera på Facebook

Så resultat är 100 dagar fortsatt socialism . Nä ni får nog spotta i nävarna å börja jobba för att i kapitalismen tanke minska statens slöseri å låta äganderätten genomsyra även rätten till eget kapital skall skyddas mot statligt övertagande.

Å inget har hänt för att införa ett kapitalistiskt styre . Sänk omedelbart momsen på mat .bränsle å energi till 6 %

Där emot har skatten höjts på sprit å tobak så det blir lönsammare för smuggling å stöld

Barns rätt ska gå före föräldrarnas intresse! 
Med den utgångspunkten har vi moderater under många, många år drivit på för att förändra svensk lagstiftning. Oavsett om vi varit i regeringsställning eller i opposition har vi arbetat hårt för att säkerställa att barns bästa alltid ska komma i första hand.

Alliansregeringen tillsatte redan 2012 en utredning med uppdrag att se över lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Håkan Ceder fick det viktiga uppdraget och 2015 överlämnade han sin 1300 sidor långa utredning till den dåvarande barnministern, socialdemokraten Åsa Regnér. Regnér och S-MP-regeringen agerade dock inte utan Ceders utredningen begravdes i en byrålåda på regeringskansliet.
 
Det var först när vi moderater våren 2020 tog ett utskottsinitiativ, efter det så bottenlöst tragiska fallet med lilla Esmeralda, som den förra regeringen vaknade och insåg att något faktiskt behövde göras. Esmeralda, det var den treåriga flickan som kallades Lilla hjärtat och som hittades död bara tio månader efter att hon hade ryckts upp från sitt trygga, kärleksfulla familjehem och återvänt till sina biologiska föräldrar. Med en annan lagstiftning hade Esmeraldas liv kunnat räddas.
 
Men inte ens Esmeraldas tragiska död fick den förra regeringen att agera tillräckligt kraftfullt. Dåvarande socialminister Lena Hallengren avfärdade vårt krav om att barnens bästa skulle bli ett självständigt rekvisit vid prövning av vårdens upphörande. Det fick oss moderater att driva på för något så ovanligt som att riksdagen skulle tillsätta en egen utredning och glädjande nog fick vi brett stöd. Den 6 maj 2021 fattade vi i socialutskottet beslut om ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra barnets bästa till självständigt rekvisit vid prövning av uppgörande av vård i familjehem enligt LVU. Ett uppdrag som kort därefter gavs till hovrättspresidenten Anders Hagsgård som den 1 mars i fjol presenterade sin så viktiga och så efterlängtade utredning.
 
Nu äntligen finns det därmed ett utredningsförslag på hur placerade barns bästa på riktigt kan säkerställas i svensk lag. Hagsgårds förslag ligger helt i linje med det vi moderater så längre drivit, nämligen att barnets bästa ska bli ett självständigt rekvisit. När barns bästa och rätt till en trygg uppväxt kommer i konflikt med biologiska föräldrars rätt till sina barn ja då är det för Moderaterna självklart att det är barnets bästa som ska väga tyngst. Det vi så envist drivit och nu föreslås i Hagsgårds utredning innebär ett grundläggande paradigmskifte för barnens bästa. Barnens rätt till en trygg framtid ska gå före de biologiska föräldrarnas rätt till sina barn.
 
Jag vet att den nya moderatledda regeringen kommer se till att detta paradigmskifte blir verklighet. Jag vet att Hagsgårds utredning inte kommer gömmas undan i någon byrålåda. Jag ser framemot att den nya regeringen med ansvarigt statsråd i spetsen, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, kommer återkomma till riksdagen med en proposition om barns bästa vid fortsatt vård enligt LVU.
 
Esmeralda, lilla Hjärtat, kan vi inte rädda men en ny lagstiftning kan rädda andra barn i liknande situation.

Barns rätt ska gå före föräldrarnas intresse!
Med den utgångspunkten har vi moderater under många, många år drivit på för att förändra svensk lagstiftning. Oavsett om vi varit i regeringsställning eller i opposition har vi arbetat hårt för att säkerställa att barns bästa alltid ska komma i första hand.

Alliansregeringen tillsatte redan 2012 en utredning med uppdrag att se över lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. Håkan Ceder fick det viktiga uppdraget och 2015 överlämnade han sin 1300 sidor långa utredning till den dåvarande barnministern, socialdemokraten Åsa Regnér. Regnér och S-MP-regeringen agerade dock inte utan Ceders utredningen begravdes i en byrålåda på regeringskansliet.

Det var först när vi moderater våren 2020 tog ett utskottsinitiativ, efter det så bottenlöst tragiska fallet med lilla Esmeralda, som den förra regeringen vaknade och insåg att något faktiskt behövde göras. Esmeralda, det var den treåriga flickan som kallades "Lilla hjärtat" och som hittades död bara tio månader efter att hon hade ryckts upp från sitt trygga, kärleksfulla familjehem och återvänt till sina biologiska föräldrar. Med en annan lagstiftning hade Esmeraldas liv kunnat räddas.

Men inte ens Esmeraldas tragiska död fick den förra regeringen att agera tillräckligt kraftfullt. Dåvarande socialminister Lena Hallengren avfärdade vårt krav om att barnens bästa skulle bli ett självständigt rekvisit vid prövning av vårdens upphörande. Det fick oss moderater att driva på för något så ovanligt som att riksdagen skulle tillsätta en egen utredning och glädjande nog fick vi brett stöd. Den 6 maj 2021 fattade vi i socialutskottet beslut om ett uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra barnets bästa till självständigt rekvisit vid prövning av uppgörande av vård i familjehem enligt LVU. Ett uppdrag som kort därefter gavs till hovrättspresidenten Anders Hagsgård som den 1 mars i fjol presenterade sin så viktiga och så efterlängtade utredning.

Nu äntligen finns det därmed ett utredningsförslag på hur placerade barns bästa på riktigt kan säkerställas i svensk lag. Hagsgårds förslag ligger helt i linje med det vi moderater så längre drivit, nämligen att barnets bästa ska bli ett självständigt rekvisit. När barns bästa och rätt till en trygg uppväxt kommer i konflikt med biologiska föräldrars rätt till sina barn ja då är det för Moderaterna självklart att det är barnets bästa som ska väga tyngst. Det vi så envist drivit och nu föreslås i Hagsgårds utredning innebär ett grundläggande paradigmskifte för barnens bästa. Barnens rätt till en trygg framtid ska gå före de biologiska föräldrarnas rätt till sina barn.

Jag vet att den nya moderatledda regeringen kommer se till att detta paradigmskifte blir verklighet. Jag vet att Hagsgårds utredning inte kommer gömmas undan i någon byrålåda. Jag ser framemot att den nya regeringen med ansvarigt statsråd i spetsen, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, kommer återkomma till riksdagen med en proposition om barns bästa vid fortsatt vård enligt LVU.

Esmeralda, lilla Hjärtat, kan vi inte rädda men en ny lagstiftning kan rädda andra barn i liknande situation.
... Visa merVisa mindre

1 vecka sedan

Kommentera på Facebook

Borde vara en självklarhet kan man tycka, vi har ju haft barnkonventionen som rättesnöre i frågor gällande barn i några år nu, men tydligen inte i den frågan som kanske rör dem mest, deras egen säkerhet.

Hej Johan! Det absolut så att barnens bästa som måste gälla. Det händer tyvärr allt för ofta att detta har åsidosatts och. Många gånger är det ett svårt avvägande. Men som är mycket viktigt det är att man finner de utsatta barnen och detta i tid. Här gäller att effektivisera samarbetet mellan förskola, skola och socialen , polis och det brister ofta pga. ekonomi , lagar och intresse. Hitta barn med problem så tidigt som möjligt det spar större problem o kostnader längre fram Kostnader för ett problem kan uppgå till 3000 kronor och mer per dygn. För en liten kommun som plötsligt får miljonkostnader kan det vara förödande. Här finns fler problem som måste lösas. Omhändertagande har många problem. Inte minst kulturella.

Men är barnhem alltid bäst för barnet . Staten har ju fått be om förlåtelse mer än en gång. Så frågan bör bli ställas på vad är en förälders skyldighet. Annars är det svårt att se till barnets bästa

Mitt arbete i Nordiska rådet är igång! I dagarna två har Nordiska rådet haft möte här i Stockholm med bland annat utskottsmöten. Själv har jag tagit plats i utskottet för välfärd i Norden vilket känns bra då det går hand i hand med mitt arbete i riksdagens socialutskott. Under dagarna arrangerades också ett intressant seminarium om Helsingforsavtalet (”grundlagen” för det @nordisksamarbejde). #norden #svpol #NordiskarådetImage attachment

Mitt arbete i Nordiska rådet är igång! I dagarna två har Nordiska rådet haft möte här i Stockholm med bland annat utskottsmöten. Själv har jag tagit plats i utskottet för välfärd i Norden vilket känns bra då det går hand i hand med mitt arbete i riksdagens socialutskott. Under dagarna arrangerades också ett intressant seminarium om Helsingforsavtalet (”grundlagen” för det @nordisksamarbejde). #norden #svpol #nordiskaråde ... Visa merVisa mindre

1 vecka sedan

Kommentera på Facebook

Sverige är beroende av handel med andra länder. Under 2021 uppgick Sveriges totala varu- och tjänsteexport till 2 507 miljarder kronor . så fjolla inte till det nu . enkelhet ökar vinst . stat fördyrar vilket är dåligt .

Igår hade jag och Angelica Lundgren Bielinski förmånen att få vara med under ett arbetspass på förlossningen på Näl i Trollhättan. Det var en oerhört givande och omtumlande start på veckan. 

Dagen på förlossning var ovanligt lugn. Det var lugnet efter stormen. Helgen hade nämligen varit oerhört intensiv. Personalen hade nog gärna önskat att jag och Angelica skulle varit med då för att se hur det är när trycket är stort och när personalen verkligen måste slita för att räcka till. Men att gårdagen var lugn var positivt för oss då det därmed fanns goda möjligheter för samtal. Det var verkligen givande för oss att få samtala med barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor om förlossningsvården och vad som kan göras för att göra den ännu bättre. Samtalen och samtalsämnena blev många men kretsade inte minst kring bemanningsfrågor och viljan att öka personalens inflytande över verksamheten. Andra återkommande ämnen under samtalen var hur vården och kraven förändrats och förändras bland annat kopplat till förändringar i populationen. Flera av barnmorskorna som jobbat i många, många år vittnade t.ex. om att det blivit väldigt mycket vanligare med psykisk ohälsa hos de förlösande. En annan negativ utveckling är att allt fler blivande mödrar har övervikt eller obesitas. 

Dagen var också, som jag skrev inledningsvis, omtumlande. Jag fick nämligen vara med när ett planerat kejsarsnitt genomfördes. Det var fantastiskt! Det var ett imponerade lagarbete som genomfördes samtidigt som jag fick mig en lektion i anatomi. Mest fantastiskt var så klart att få se barnet komma ur magen och få höra dess första skrik. Jag är väldigt tacksam att föräldrarna lät mig vara med.

Tack till alla duktiga och engagerade medarbetare på förlossningen på Näl för att ni tog emot oss igår och för det fina och livsviktiga arbete ni gör årets alla dagar och dygnets alla timmar. Ett extra tack också till barnmorskan Lena som stod ut med att ha mig i hasorna. #svpol #förlossning #näl #nusjukvården

Igår hade jag och Angelica Lundgren Bielinski förmånen att få vara med under ett arbetspass på förlossningen på Näl i Trollhättan. Det var en oerhört givande och omtumlande start på veckan.

Dagen på förlossning var ovanligt lugn. Det var lugnet efter stormen. Helgen hade nämligen varit oerhört intensiv. Personalen hade nog gärna önskat att jag och Angelica skulle varit med då för att se hur det är när trycket är stort och när personalen verkligen måste slita för att räcka till. Men att gårdagen var lugn var positivt för oss då det därmed fanns goda möjligheter för samtal. Det var verkligen givande för oss att få samtala med barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor om förlossningsvården och vad som kan göras för att göra den ännu bättre. Samtalen och samtalsämnena blev många men kretsade inte minst kring bemanningsfrågor och viljan att öka personalens inflytande över verksamheten. Andra återkommande ämnen under samtalen var hur vården och kraven förändrats och förändras bland annat kopplat till förändringar i populationen. Flera av barnmorskorna som jobbat i många, många år vittnade t.ex. om att det blivit väldigt mycket vanligare med psykisk ohälsa hos de förlösande. En annan negativ utveckling är att allt fler blivande mödrar har övervikt eller obesitas.

Dagen var också, som jag skrev inledningsvis, omtumlande. Jag fick nämligen vara med när ett planerat kejsarsnitt genomfördes. Det var fantastiskt! Det var ett imponerade lagarbete som genomfördes samtidigt som jag fick mig en lektion i anatomi. Mest fantastiskt var så klart att få se barnet komma ur magen och få höra dess första skrik. Jag är väldigt tacksam att föräldrarna lät mig vara med.

Tack till alla duktiga och engagerade medarbetare på förlossningen på Näl för att ni tog emot oss igår och för det fina och livsviktiga arbete ni gör årets alla dagar och dygnets alla timmar. Ett extra tack också till barnmorskan Lena som stod ut med att ha mig i hasorna. #svpol #förlossnin #nä #nusjukvårde
... Visa merVisa mindre

2 veckor sedan

Kommentera på Facebook

Så roligt att göra detta ihop med dig! Kul att du nappade på idén! ☺️ Vilken intressant dag vi fick! 🤩

Bra du hade löparskor, för dom har väl bråttom

👏👏

👍

Byter idag kostymen mot scrubs för att, tillsammans med @angelica_dinrostiregionen_, göra prao på förlossningen på Näl. Ska bli oerhört intressant. #svpol #näl #vårdpol

Byter idag kostymen mot scrubs för att, tillsammans med @angelica_dinrostiregionen_, göra prao på förlossningen på Näl. Ska bli oerhört intressant. #svpol #näl #vårdpol ... Visa merVisa mindre

3 veckor sedan

Kommentera på Facebook

kul!! 😊 de är grymma där. När Jag förlorade Leona tog de hand om mig och familjen på ett ypperligt fint sätt. ♥️

Lycka till! Blir bra att få se insidan av förlossningsvården på NÄL! Genom den entrén, har jag passerat många, många ggr. 💙👏

Vad kul! Ha en go prao 🙂 Personalen på Kvinnokliniken är bäst! 🥰

Bra avd. Att börja på . Men regionens brister ligger inte där .

View more comments

Visa fler